Vissza a DKA kezdőlapjára 
Back to the homepage

.. Az alábbi lista alkotó és azon belül a főcím szerint rendezve sorolja fel a dokumentumokat. (Elöl a szerző nélküli művek vannak.) Ha a keresőprogram nem talált megfelelő képet, akkor érdemes inkább csonkolni a szavakat: vagyis egy *-ot írni utánuk, szóköz nélkül. Amennyiben így sincs találat, akkor próbáljon meg általánosabb szempontot megadni, vagy használja a kezdőlapon a téma szerinti böngészés lehetőségét. Ha új ablakban szeretné megnyitni valamelyik tételt, akkor a címe helyett a kisképre kattintson! Ez azért is jobb, mert így nem kell mindig frissítenie a találati listát, amikor visszalép rá.


A találatok száma: 245
X. Leo bullája Luther ellen, melyet ez 1520. decz. 10.-én elégetett 
Az eredeti latin kiadás (1520. jul 17.) első két oldala
http://dka.oszk.hu/003600/003698
Az 1426-ik évből való körmöczi jegyzőkönyv 6-ik lapja 
Saját felvételünk
http://dka.oszk.hu/027100/027124
Az 1426-ik évből való körmöczi jegyzőkönyv 8. és 9. lapja 
Saját felvételünk
http://dka.oszk.hu/027100/027125
XV. századbeli graduale 
(Saját felvételünk)
http://dka.oszk.hu/026600/026655
A XVIII. dynastia származási táblája, hieroglyphákban 
Abydosi dombormű, most a britt muzeumban
http://dka.oszk.hu/003300/003307
II. András és neje Gertrud arczképével ellátott kodexlap 
http://dka.oszk.hu/031900/031953
Alexandriai Sz. Katalin legendájának első lapja 
A tud. akadémia könyvtárából
http://dka.oszk.hu/027200/027279
Alexandriai Szent Katalin verses legendájának első lapja 
http://dka.oszk.hu/040900/040920
Aratás. Domborművek Ti sirján 
http://dka.oszk.hu/003300/003304
Az azték "képszámírás" 
http://dka.oszk.hu/021300/021332
Babiloni ékírás matematikai tartalommal 
http://dka.oszk.hu/021200/021237
Bartholomaeus Fontius munkájának ajánlati lapja 
http://dka.oszk.hu/040900/040917
A Batthyány-misekönyv Magyar Naptárának tizedik lapja 
A nemzeti muzeumban levő eredeti után
http://dka.oszk.hu/027500/027513
A Bécsi-kódex 97. lapjának hasonmása 
Eredetije a bécsi udvari könyvtárban
http://dka.oszk.hu/031000/031075
A betléri könyvtár kincseiből 
http://dka.oszk.hu/027200/027232
Bo 923v agyagtábla 
http://dka.oszk.hu/033300/033399
Bolyai János jegyzete 1820-ból 
http://dka.oszk.hu/021400/021453
Buda leirása Schedel Hartmann világkrónikájának nürnbergi 1493-iki kiadásában 
http://dka.oszk.hu/006300/006372
Buda leirása Schedel krónikájában 
http://dka.oszk.hu/040900/040924
A Budai Krónika ajánlólevele 
http://dka.oszk.hu/040900/040902
A Budai Krónika utolsó lapja (1473) 
http://dka.oszk.hu/027300/027350
A Budai krónika utolsó lapja. Az első magyarországi nyomdatermék 
http://dka.oszk.hu/065300/065343
A corvina Dante-codexének egyik lapja 
(A budapesti egyetemi könyvtárból)
http://dka.oszk.hu/040900/040916
Kossuthzs.: A Csatári, vagy Gutkeled biblia egy lapja 
http://dka.oszk.hu/014400/014416
A Czech-kódex 43. lapjának hasonmása (1513.) 
Eredetije a M. Tud. Akadémia könyvtárában
http://dka.oszk.hu/031000/031080
A Damascenus-féle Corvin-kódex czímlapja 
http://dka.oszk.hu/031000/031070
A Discours de la Methode címlapja 
http://dka.oszk.hu/021400/021420
A drezdai maja kézirat "Venus-táblázata", a Venus 3 évszázadra vonatkozó adataival 
http://dka.oszk.hu/021300/021333
Egy Attavantes által festett Korvin-kodexnek kisebbitett czimlapja 
http://dka.oszk.hu/065300/065345
Egy Corvin-kodex czímlapja 
http://dka.oszk.hu/005600/005652
Einhard «Vita Karoli Imperatoris» bécsi codexe két lapjának hasonmása 
http://dka.oszk.hu/003400/003499
Elefántcsont könyvtábla 
http://dka.oszk.hu/003500/003551
Előszó Szt. Hieronymushoz 
http://dka.oszk.hu/000500/000569
Erdődi Bakócz Tamás misekönyvének egyik lapja 
http://dka.oszk.hu/006300/006370
Az Erlangeni Biblia kötése (XV. sz.) 
http://dka.oszk.hu/021300/021381
Az erlangeni Korvin-kódex kötésének részlete 
http://dka.oszk.hu/040900/040907
Az Ernst-múzeum Corvin-kodexe 
http://dka.oszk.hu/086200/086254
Eyn manug d'cristeheit widd' die Durke. Gutenberg által 1454-ben Mainzban nyomott füzet czimlapja 
http://dka.oszk.hu/065300/065342
Az ezredévi kiállításból 
A z irodalomtörténeti csoport
http://dka.oszk.hu/061700/061707
Faludi Ferencz 
Toldi Ferencz: "Faludi Ferencz élete és munkája" czimlapjáról
http://dka.oszk.hu/027500/027515
Gúnylap a búcsú ellen 
http://dka.oszk.hu/003600/003696
Gúnylap Luther ellen, a reformatio idejéből 
http://dka.oszk.hu/003600/003699
Gutenberg 
http://dka.oszk.hu/065300/065326
Gutenberg Catholiconjának colophonja 
http://dka.oszk.hu/065300/065340
Gutenberg János 
http://dka.oszk.hu/042300/042350
A Gutkeled-biblia egy lapja 
http://dka.oszk.hu/006300/006330
A gyulafehérvári Arany Evangelium (Codex aureus) első nagy czimképe 
http://dka.oszk.hu/035000/035040
A Halotti Beszéd 
Legrégibb írott magyar nyelvemlék
http://dka.oszk.hu/031900/031948
A Halotti beszéd 
A legrégibb írott magyar nyelvemlék hasonmása
http://dka.oszk.hu/031000/031066
Hartleben K. Adolf 
http://dka.oszk.hu/046700/046778
Hess budai kisebb nyomtatványa 
http://dka.oszk.hu/040900/040909
Hieroglifás sztélé az i. e. VII. századból 
http://dka.oszk.hu/021200/021242
A hónapok és a napok maja jelei 
http://dka.oszk.hu/021300/021340
Illyr írás egy bronzlemezen 
http://dka.oszk.hu/031800/031843
Inka "csomószámírás" (kipu) 
http://dka.oszk.hu/021500/021594
Johann Gutenberg a műhelyében 
http://dka.oszk.hu/021300/021364
A Jordánszky-kódex 40. lapjának hasonmása 
http://dka.oszk.hu/031000/031081
Károli Gáspár bibliájának czímlapja 
http://dka.oszk.hu/027300/027388
Kezdő-lap egy Corvina-codexből 
http://dka.oszk.hu/031900/031976
Kezdő-lap egy Corvina-codexből 
http://dka.oszk.hu/031900/031977
Komáromi Csipkés György bibliájának czimlapja 
A budapesti egyetemi könyvtár példányáról
http://dka.oszk.hu/006400/006465
A königsbergi töredék hasonmása 
http://dka.oszk.hu/031000/031068
nyakas: Könyvek (Sárospataki Könyvtár) 
http://dka.oszk.hu/013700/013773
Könyviró barát 
A Képes krónika első lapjáról
http://dka.oszk.hu/031000/031074
Könyvnyomtató műhely 
http://dka.oszk.hu/081900/081929
A könyvtárak fejlődése 
http://dka.oszk.hu/060900/060940
A kőszegi levéltárban őrzött biblia első lapja 
Saját felvételünk
http://dka.oszk.hu/027500/027518
Landa kéziratából a maja ábécé 
http://dka.oszk.hu/021300/021334
A legrégibb héber bibliai kézirat 
Részlet Hosea és Joel profétákból Kr. u. 916-ból. (Pétervár.)
http://dka.oszk.hu/003300/003317
Leláncolt könyvek alkönyvtárban 
http://dka.oszk.hu/081900/081928
Leltár Urukból (i. e. 3000) 
http://dka.oszk.hu/021500/021567
A londoni bőrtekercs 
http://dka.oszk.hu/021200/021247
Luther nagy kátéja első kiadásának czímlapja hasonmásban. Wittenberg 1529 
A Klemm-féle gyüjteményből
http://dka.oszk.hu/003700/003701
A magyar gesták és krónikák leszármazása 
http://dka.oszk.hu/020600/020649
Magyari István munkájának czímlapja 
A magy. tud. akadémia könyvtárában levő eredeti után
http://dka.oszk.hu/027500/027514
A maja számírás 
http://dka.oszk.hu/021300/021338
A maja számírás 
http://dka.oszk.hu/021300/021339
Mátyás arczképe Thuróczy krónikájában 
http://dka.oszk.hu/040900/040933
Mátyás ifjúkori arczképe a Thuróczy-krónikában 
http://dka.oszk.hu/031000/031060
Mátyás király breviáriuma 
(A vatikáni könyvtár Korvin-kódexe)
http://dka.oszk.hu/040900/040903
Mátyás király miséskönyvének kánon előtti képe 
http://dka.oszk.hu/031000/031071
Melius Péter "Magiar Praedikatióc"-nak czímlapja 
A felső, középső árkádból kihajló alak: Melius Péter
http://dka.oszk.hu/027300/027351
Miniatur és szöveg az úgy nevezett "Millstatti kézirat"-ból 
http://dka.oszk.hu/032300/032360
A Müncheni-kódex egy lapjának hasonmása 
http://dka.oszk.hu/031000/031076
A Nádor-kódex 703. lapjának hasonmása (1508.) 
Eredetije a budapesti tud. egyetem könyvtárában
http://dka.oszk.hu/031000/031077
Naldi Naldii Epistola de Laudibus Augustae Bibliothecae 
(A thorni gymnasium könyvtárában őrzött Korvin-kódex czímlapja)
http://dka.oszk.hu/040900/040905
Násziraddín könyvében a Sztoikheia ismertetése 
http://dka.oszk.hu/021300/021327
A Nemzeti Múzeum új Korvin kódeksze 
A kódeksz táblája. A kódeksz czímlapja
http://dka.oszk.hu/070200/070215
Oláh Miklós esztergomi érsek 
http://dka.oszk.hu/006300/006393
Olmék vagy maja szám Trez Zatopecből 
http://dka.oszk.hu/021300/021341
Pákh Albert 
(1823-1867)
http://dka.oszk.hu/048600/048628
Pákh Albert 
http://dka.oszk.hu/067600/067637
Pál apostol képe 
a legrégibb magyar nyomtatott könyvben, a "Szent Pál levelei"-ben
http://dka.oszk.hu/031000/031086
Pecsételők lenyomatai az Indus völgyéből (i. e. III-II. évezred) 
http://dka.oszk.hu/021300/021305
A Peer-kódex 169-ik lapjának hasonmása 
http://dka.oszk.hu/031000/031079
Perzsa könyv egy oldala (XI. sz.) 
http://dka.oszk.hu/021300/021321
A Plimpton 322 tábla 
http://dka.oszk.hu/021200/021238
A Pray-kódexnek egy képe 
http://dka.oszk.hu/031000/031067
A Quintus Curtius, Corvin-kódex kötésének hátsó táblája 
A Magyar Nemzeti Múzeum könyvtárában őrzött Corvina-kódex kötésének hátsó táblája
http://dka.oszk.hu/031000/031073
A Regiomontanus-Codex egy lapja 
(A bécsi cs. és kir. udvari könyvtárban.)
http://dka.oszk.hu/004200/004206
  1-100    101-200    201-245