Normál kép: fff5517.jpg   Méret: 621x426 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: A bécsi Theresianum Mária Terézia korában

Ismertető szöveg: "A bécsi Theresianum XVIII. századi képe Kisch Vilmos "Die alten Strassen und Plätze von Wiens Vorstädten" (Bécs, 1895.) czímű munkája II. kötetében jelent meg."
(Forrás: http://mek.oszk.hu/05400/05481/html/01.htm#footnote-117)"Széchényi Ferencz 1754 április 29-ikén Széplakon született. Középiskolai tanulmányait Sopronban és Szombathelyen végezte.
Szellemi fejlődésére döntő befolyást gyakorolt az a körülmény, hogy Bécsbe, a Mária Terézia által alapított és róla elnevezett, mai napig virágzó intézetbe jutott.
Az intézet vezetését a jezsuitákra bizta, kiknek e czélból a Lipót császár által Bécs külvárosában épített Favorita nevezetű palotát engedte át.
Az 1746 őszén megnyílt Collegium Theresianum huszonnégy ifjút fogadott be, kiknek névsorában két magyarral, Niczky Józseffel és gróf Perényi Andrással találkozunk.
Az intézet akképen szerveztetett, hogy abba katholikus nemesek fiai, évi száz arany díj fizetése mellett vétessenek föl; a grammatikai, humanista és bölcsészeti (gymnasialis) osztályokból a három éves jogtudományi tanfolyamra menjenek át, a melynek végeztével még egy éven át a diplomacziai pálya vagy az állami közigazgatás szolgálatára készíttessenek elő. A szabályok különös súlyt fektettek arra, hogy a növendékek a művelt európai nyelveket elsajátítsák, a lovaglásban, vívásban és tánczban ügyességre tegyenek szert.
Később a királynő szegényebb családok sarjait is kivánván részesíteni az intézet kedvezéseiben, néhány elpusztúlt egyház (köztük a báttaszéki apátság) javait adományozta a Tereziánumnak.
"
(Forrás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Theresianum_(B%C3%A9cs))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page