Normál kép: romer_regi_falkepek_020b.jpg   Méret: 770x579 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Nagy kép: romer_regi_falkepek_020b_nagykep.jpg   Méret: 2282x1715 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Velemér
III. tábla 2.

Ismertető szöveg: "A pastophorium tói nyugatnak fekvő falon állott Írásnak megfelel a kerek lyuk közti tér, mely az egy sorban álló diadalív bélletén is elterjedve a gyönyörű hatszirmu rózsás keretet is félbeszakítja.
E jellemző képen sz. Mihály főangyalt a lelkek mérlegelésével, psychostasiával találjuk elfoglalva. - A szabálytalan alakú keretben a főangyal az egész magasságot veszi igénybe, és az ujabbkori lovagias idomú és inkább harczostmint vallásos személyt ábrázoló festmények ellenében, hosszú, lábait is eltakaró violaszinű fölső-ruhában áll, mely vízszintes egyenközü vonalok közé sorozott láng idomú fehér mintával van ékesítve. Szoros, zöldszinü ujjak, a feltúrt felső-ruha bő ujjai alatt tűnnek ki. A hosszú röptollú szárnyak régiesen, ezen kor szokása szerint a test felé összehajtanak, a födő tollak fehérek, mig a szárnyak részei zöldesek, belül pedig sötétvörös szint mutatnak sárgás szegélyzettel. E korszakban divatos volt, az angyalok szárnyait a szivárvány majdnem minden színével, gyakran igen kirívóan és a színek egész hatásával előállítani, s igy valami földfölötti fénynyel elárasztani.
Sz. Mihálynak nimbusa sötét, kerekded szabályos arczát barnás hajfonat szegélyzi, nyakát barna gallér födi. Testének fekete szalag által elválasztott felső része az alsóval semmi arányban nincsen.
Az Istenség védője: Quis ut Deus? jobbjában az egyenes kétélű pallost tartja, melynek súlyos kerek gombjáról, gyűjteményeink e korbeli kardjaira reá ismerünk. A kard nem sujtásra, hanem mintegy a homloknak védésére, vágást háritólag tartatik. Baljában a főangyal a mérleget tartja, melyen a jónak a roszszal való küzdése van ábrázolva. A mérleg jobb szárának végét egy angyal zöld ruhában és hátra álló szárnyakkal az által iparkodik lenyomni, - és ez által a serpenyőben ülő, kivehető alak nélküli lelket túlsúlyra birni, mit az arra hajló nyelvecske is tanúsít, hogy kerek záradéku templomot rak reá melyet a megítélendő valószinűleg építtetett. E templomkát a velemérivel nem lehet ugyanazonositani, mert sem apsisa, sem az északi falon feltűnő ablakok, sem a déli fal közepe tájára festett torony nem felelnek meg a mostanig változatlanul megmaradt rommal; ha csak azt nem tesszük fel, hogy a mai napig álló átmeneti korszakbeli templom, egy régiebb, románkorinak helyébe emeltetett.
Sokkal élénkebba mérleg bal szárát túlsúlyra késztető ördögök vállalata. Mig az egyik szárnyasegér-szárnyakkal ellátott és barna testű ördög közel a támaszponthoz a mérleg rudját lehúzni erőlködik, négy czimborája a felbillenő serpenyőben, kisded képében, ülő meztelen lelket maguknak iparkodnak osztályrészül ítéltetni; ketten a serpenyőbe kapaszkodnak, egyikök fölött, ki az elítélendő felé tüzet okádik ezt olvassuk : fathanas, a harmadik, ki mint sathanas maga ökörszarvval bir, megfogá jobbjával a serpenyő zsinegéjét, baljában pedig tornyot, talán a bolondok tornyát, ellentétül a templommal tártja. Ezen ördög magas, vézna, hosszú orrú, és szinte tüzet okádik, fölötte ez áll: ßelcebu... - A mérlegszár végét fölülről nyomja a rajta térdelő, kecskeszarvu, barna, denevérszárnyu ördög, kinek alfeléből k tűz jön ki. A mérleg vége ezen négy fekete ördöggel a kereten kívül a diadalív gyönyörű barna szinü, fekete szegélyű lombozat, és szivörü hatszirmu rózsákból álló diszitménye alá esik, mely részleltezve (a IV-ik táblán. 4.) látható."
(Forrás: https://mek.oszk.hu/15100/15137/15137.pdf)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page