Normál kép: kepes_ujsag_1848_0104.jpg   Méret: 770x517 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Nagy kép: kepes_ujsag_1848_0104_nagykep.jpg   Méret: 2663x1787 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Palais-Royal ostromlása Február 24kén 1848

Ismertető szöveg: "Frankhon. Páris Mart. 7. - Egy fültann Lajos Fűlöp országlása utolsó pillantaiból két vonást közlött velem, mellyeket köztudomásúl adni, méltóknak tartok. Február. 24kén reggel Provost, a király főkomornoka, miután a királynak öltözködésnél segített, kisétált a városba, s a torlatokat, mellyek éjen át minden utczákban felhalmoztalak, tetejökben a veres zászlókat, s a fegyveres népesség dühös hangulatát midőn látta, halálsápadtán s remegvé tért vissza a Tuileriákba, benyomult a királyhoz s könnyező szemekkel (10 óra volt dél előtt) könyörgött. neki, adna a népnek nagy engedményeket, - mert a nép igen el van keseredve s mindenre kész. "Ah, hah!" viszonozá Lajos Fülöp mosolyogva : "kávéházi fecsegés! (propos de cafés) Pár óra alatt mindennek vége lesz." - Vége is lett mindennek, de hogy! Este Pro vost kifutott Párisból az égő sorompók közt Saint-Cloudba, hová Lajos Fülöp ment; - két inget vitt a királynak, azon egyetlen tárgy, mit számára a nép által elfoglalt palotájából megmenthetett. "O Sire! ire! nem megmondottam kegyednek?" jajveszékelt a hű öreg, de Lajos Fülöp, ki eszét egészen elveszteni látszott, egyre kiáltotta: "C est un inalheur ! C' est un effroyable malheur! C' est un grand malheur! - Déli 12 órakor ugyanez napon Bugeaud tábornok jelent meg a királynál, hogy jelentést tegyen neki Páris helyzetéről, igen veszélyesnek rajzolván azt. Ezen pillanatban Palais-Royal terén ropogtak már a fegyverek, s fél egykor St. Antal és Rouen külvárosokbeli első csoportok Louverből Tuileriák piacza felé nyomultak. "Tábornagy!" mondá a király heves fölindulásban. "Tábornagy! fojtsa el a fölkelést, annak elkell nyomattatni! - "Sire! felelé a tábornagy, én 20,000 embert megöleltet hetek." - "De elfogják nyomni a lázadást?" kérdezé a király, görcsösen megfogván a láb bírnok karját. - "Azt, Sire ! nem ígérhetem meg!" volta tábornok felelete. - A király állni hagyá, király nőhöz sietett s ezen egyetlen szóval "Fuyons" - fussunk - magával húzta le a lépcsőkön, a kertest keresztül. Fél óra műlva elvoltak foglalva a Tuileriák s a király, már Neuilly előtt minden kísérőitől elhagyatva, számkivetésbe futott. - Lajos Fülöpnek azon vagyonát, mellyet megmentett, 200 millió frankra becsülik, mely nagyobb részben. Angol papirosokban áll más oldalról 80 millió frank adósságot hagyott hátra, mellyet most Frankhonnak kell megfizetni."
(Forrás: https://epa.oszk.hu/02500/02502/00013/pdf/EPA02502_kepes_ujsag_1848_13.pdf)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page