Normál kép: 0473_0592_pix_Oldal_11_kep_0001.jpg   Méret: 770x588 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Nagy kép: 0473_0592_pix_Oldal_11_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1625x1240 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Az egységes időjelzés központja.

Ismertető szöveg: Első képünk mutatja az Egységes idő központját. A jobbról álló ingaóra a normálóra, mely állandóan a lehető legpontosabb időt mutatja s a melyet az ó-gyallai csillagvizsgáló­ból a központi meteorológiai intézet közvetítésével kapott időjelekkel szabályoznak. Ez a normálóra semmilyen elektromos kapcsolatban nincs a többi órával, a feladata nem más, mint hogy lehetőleg egyenletesen járjon. A képen látható másik ingaórát - az inga súlyának megfelelő változtatásával - mindig az előbbi normálórával pontosan együtt való járásra állítják be s ez az óra aztán elektromos kapcsolatban az üvegszekrény alatt levő főóra járását teszi egyenletesen pontossá. A külső órák szabályozását és ellenőrzését ez a főóra végzi és pedig a következő módon.
A főóra perczmutatójának tengelyére egy elektromos igtató tárcsa van erősítve, a mely óránként egy körülforgást végez s úgy van megszerkesztve, hogy óránként tizenötször, mindig egy és három-negyed percznyi időtartamra bekapcsolja a központ akkumulátortelepének áramát abba a vezetékbe, a mely az egyes mellékórákhoz vezet. Ezek az áram-impulzusok végzik a kunt levő órák szabályozását és ellenőrzését. A mellékórák közönséges, de finom kivitelű s már kezdetben pontosan szabályozott ingaórák, miket azonban nem súlyok hajtanak, hanem elektromos szárazelemek, így tehát sohasem kell őket felhúzni. Természetes, hogy bármilyen jók is legyenek ezek az órák, sokáig nem marad egyenletes a járá­suk s ezért gyakran kell ellenőrizni őket s a járásukban mutatkozó eltéréseket kijavítani.
Az Egységes idő órái naponként hatszor, négynégy órai időközökben kerülnek a szabályozás sorjába, a mikor a központi főóra mindig a pontos időre állítja be a mutatóikat. A mellékórák szabályozásának lényege az, hogy a rajta levő elektromágnes abban a pillanatban, a mikor a főóra a hozzá vezető áramkört nyitja, vagyis az egy és háromnegyed percz utolsó másodperczében a mutatót pontosan arra az időre állítja, a melyet a főóra mutat ugyanakkor. Ez a beállítás minden negyedik órában megtörténik, így tehát a nyilvános órák legfeljebb három-négy másodpercznyi hibával mutatják az időt, mert hiszen az amúgy is igen jó szerkezetű órák eme négy órai idő alatt alig változtatják ennyivel is a járásukat.
Ezzel a szabályozással együtt azonban a mellékórák járása is ellenőrződik, mert ugyanaz az áram, a mely a mellékóra mutatójának állását kijavítja, a főórán levő elektromágnes útján az ott levő egyenletesen mozgó papírszalagra egy jelet nyom s ez által feljegyzi azt, hogy a mellékórán mennyi volt az idő, mikor a szabályozás megtörtént. A papírszalagon tehát minden négy órában mindegyik óra egy-egy időjelet jegyez fel, a mikből mindig meg lehet állapítani, hogy az illető óráknál valóban megtörtént a szabályozás. Ha ugyanis valamelyik óránál egyszer elmarad az időjelzés, ebből azonnal megtudja a központ, hogy ennek az órának a vezetékében valami baj történt s így rögtön intézkedhetik a baj elhárítása iránt.
A főóránál húsz igtató tárcsa van felszerelve, mindegyik külön akkumulátor teleppel, tehát összesen húszszor hatvan, ezerkétszáz mellékórát lehet vele szabályozni és ellenőrizni. Azzal, hogy a mellékórák így hatvanas csoportokba osztódnak külön-külön vezetékekkel, biztosítva van az, hogy az esetleg bekövetkezhető vezeték-zavarok ne tegyék lehetetlenné az egész berendezés működését.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1911. június 11.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page