Normál kép: 181_288_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: 181_288_pix_Oldal_01_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Perczel Miklós

Ismertető szöveg: "1851-ben Perczel Miklós az Egyesült-Államok által a magyar menekültek számára küldött Mississippi fregatton Amerikába vitorlázott nejével, Latinovics Herminával együtt. Amerikában eleinte nyelvtanítással tartotta fenn magát, később csekély pénzén földet vásárolt Jowa államban Daveaparkban s mint farmer éldegélt. Szomszédai voltak Fehérváry és báró Majthényi József emigránsok. 1858-ban visszajött Európába, meglátogatta Jersey szigetén megvonult bátyját, Perczel Móriezot, innen pedig Olaszországba sietett s belépett az osztrákok elleni háborúban a magyar légióba. A villafrancai béke azonban meghiúsította reményeit; csalódottan visszatért .Amerikába gazdálkodni." (Forrás: Vasárnapi Ujság 51. évf. 12. sz. (1904. márczius 20.)1848 márciusában Baranya megye követe az országgyűlésben, majd 1848 júniusában az első népképviseleti országgyűlésben Tolna megye kölesdi kerületének országgyűlési képviselőjévé választották. 1848. június 8-ától a tolna megyei nemzetőrség őrnagya, a bácskai harcokban a tolna megyei mozgó nemzetőrség egy zászlóaljának parancsnoka volt. Részt vett a pákozdi csatában, de miután zászlóalját nem sikerült honvédzászlóaljjá alakítani december végén bátyja hadtestében vette át egy honvédzászlóalj parancsnokságát. Ennek élén részt vett a móri ütközetben. Bátyja lemondása után ő is elhagyta a hadtestet és egy Baján állomásozó dandár parancsnoka lett. Március közepétől ismét Perczel Mór parancsnoksága alatt szolgált és részt vett Bácska felszabadításának hadműveleteiben. 1849. április 5-étől honvédalezredessé léptették elő. Április közepén bátyja őt bízta meg az uralkodó iránti hűség és a magyar alkotmányra tett eskü között ingadozó Csuha Antal tábornok helyett a Péterváradi erőd parancsnokságával, amit június közepén adott át Kiss Pál vezérőrnagynak. Július 9-én Kossuth ezredessé léptette elő és az aradi vár parancsnokává nevezte ki. Itt összeütközésbe került a vár főfelügyelőjével, Damjanich János vezérőrnaggyal, aki egy időre el is záratta. (Forrás:wikiepdia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page