Normál kép: 789_877_pix_Oldal_16_Kep_0001a.jpg   Méret: 772x1322 Színmélység: 24bit Felbontás: 300dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Az alföldi tüdőbetegek szanatóriuma javára rendezett kiállításból
Gróf Wenckheim Frigyesné, szül. Wenckheim Krisztina grófnő, tiszteletbeli elnöknő

Ismertető szöveg: Wenckheim Krisztina 1849. április 21-én Ókígyóson (ma Szabadkígyós) született Wenckheim József Antal (1780-1852) gróf egyetlen gyermekeként. Édesanyja Scherz Krisztinacherz Krisztina|(1825-1849) , aki 45 évvel volt fiatalabb férjénél. Krisztina mindössze három éves volt, amikor árván maradt. Édesanyját születése után nem sokkal, édesapját pedig 1852-ben veszítette el.
A szülők halála után gyámok nevelték fel, nagymamája Müller Katalin és Göndöcs Benedek gyulai apátplébános. Ferenc József uralkodót és nejét, Erzsébet királynőt (Sziszit), 1857. május 25-én fogadta a régi kastélyban. Felnőtt korában a császárné palotahölgye lett. Krisztina magánúton tanult, házitanítók nevelésével. Műveltségéről kézírása és számtalan feljegyzés tanúskodik.
Házasságot kötött 1872. június 18-án unokatestvérével Wenckheim Frigyessel, aki titkos tanácsos és főudvarmester volt. Esküvője alkalmával 100 000 forint alapítványt tett egy megyei árvaház létesítésére, melyet Gyulán építették fel Göndöcs Benedek közbenjárásával.A grófnő 1904. márc. 20-án megkapta az I.oszt. Erzsébet-rendet.
A Nőegylet 1878-ban Gyulán alakult meg. Alapítója és elnöke Jankovich Stefánia (gróf Wenckheim Józsefné), aki a megalakulás évében elhunyt. Ezután került Wenckheim Krisztina a Nőegylet élére 1879-ben. Elnöksége 45 évig tartott,s ez idő alatt a Nőegylet a segélyezés több ágát gyakorolta. Havonta csaknem 80 szegényt támogatott különféle pénzösszegekkel. Továbbá az erre rászoruló betegeket, időseket és gyerekeket is segítette. A szegény nők részére 1879-ben menhelyet állított fel. Ezt Stefánia Menhelynek nevezte el, az intézmény első elnökének emlékére. Később 500 koronáért Gyulán megvásárolt egy házat és azt örök alapítványként a Nőegyletnek ajándékozta. Ettől fogva az un. Stefánium volt a Nőegylet jótékonyságának a központja. Itt tartották a közgyűléseket és itt állították fel a népkonyhát.
Az árvaház részére 1891-ben 5 hold (3 hektár) kertet vásárolt, azzal a céllal, hogy a gyerekek a kert művelésében megfelelő gyakorlatot szerezzenek. A gyerekeknek az iskola mellett minden házi és kerti munkát el kellett végezniük. 12 éves koruktól mesterséget kellett tanulniuk, az okosabbak pedig tovább tanulhattak. Krisztina az árvaházat az alapítvány kamataiból tartotta fenn, de külön fedezte az egyéb kiadásokat is. Minden karácsonykor az árvák ajándékokat kaptak. Az intézet fennállásának 25. évfordulója alkalmával egy kápolnát építetett.
(Forrás: http://bekeswiki.bmk.hu/index.php/Wenckheim_Krisztina_%281849-1924%29)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page