Normál kép: 177_280_pix_oldal_24_kep_0001b.jpg   Méret: 406x824 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: A délafrikai béketárgyalások szereplői
Schalk-Burger

Ismertető szöveg: Schalk-Burger, a ki most Transzvál helyettes elnöke, a háború kitörése előtt ellenzője volt Krüger politikájának. A Jameson-féle betörés után tagja lett annak a bizottságnak, mely az uitländerek követeléseit volt hivatva megvizsgálni. E minőségében a reformok mellett harczolt, s kész volt több fontos engedmény megadására. E miatt heves ellenkezésbe is került Krügerrel, a ki azon párt élén állott, mely határozottan elutasította az uitlánderek (bevándorolt idegen települők) kívánságait, úgy gondolkozván, hogy a nagyobbára angol nemzetiségű uitlánderek politikai megerősödése végre is csak az angol állameszme javára hajtja a malmot s a boer államok függetlenségét veszélyezteti. Hogy Schalk-Burger már korábban is mily tekintélylyel bírt polgártársai közt, bizonyítja az is, hogy 1808-ban jelölt volt Krügerrel és Jouberttel szemben az elnökválasztásnál, de kisebbségben maradt. A háború kitörése után félretett minden ellenzékieskedést s fegyvert fogott. Joubert táborában az alvezérek egyike volt s hasonló minőségben küzdött Botha alatt Spionskopnál. Nagy hadi sikerekkel nem igen dicsekedhetett, mert - ámbár személyes bátorsága ellen kifogás nem lehetett, - seregében nem bírt fegyelmet tartani, miért aztán elhagyta a tábort s mióta Krüger Európába jött, ezt helyettesíti nagy buzgósággal az elnöki székben. Tekintélye a boerok közt igen nagy és szelíd, emberséges voltáért az angolok is különösen becsülik.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1902. április 13.)Schalk Willem Burger (Transvaal, Lydenburg 1852. szeptember 6. - Goedgedacht, 1918. december 5.) búr politikus, ügyvéd, katonai vezető és államférfi volt.
(Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page