Normál kép: 801_889_pix_Page_15_Kep_0005.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: 801_889_pix_Page_15_Kep_0005_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Jelenetek a bécsi képviselőházból. - A bécsi "Extrablatt" képei után.
Az ellenzék az elnöki szék elhagyására kényszeríti Abrahamoviczot.
Wolf megjelenik a parlamentben a kitiltás után
Az elnöki emelvény megostromlása
Abrahamovicz és Kramara elnököket kitaszítják a teremből
Resel széthajigálja a jegyzőkönyveket
A rendőrök bevonulása
A rendőrök kiviszik Wolfot

Ismertető szöveg: Másnap, pénteken volt a nagy ütközet. Háromszori rendreutasítás után rendőrök nyomultak az ülésterembe és a rendreutasítottakat kihurczolták. Mielőtt azonban ez történt, a szocziálisták megrohanták az elnöki emelvényt, s Abrahamovicz elnököt és Kramarz első alelnököt onnan leczibálva, kiöklözték a teremből. Aztán mindent elpusztítottak, a mi az elnökök asztalain volt. A csengetyűt a hátsó padokba dobták, Résel pedig az összes irományokat összetépve, széthajigálta.
Ekkor hatvan rendőr vonult be, s a dühöngőket, a kik kézzel-lábbal kapálóztak, egyenként kivitték. Tépett ruhában, véres ábrázattal jutottak ki az útczára.
De maradtak még bent, a kik az ellenállást folytatták. Schönerer kétszer elragadta Abrahamovicztól a csengetyűt, miközben a csehekkel az elnöki emelvényen dulakodott. Végre elhurczolták.
A verekedő képviselők székeket vagdaltak egymás fejéhez.
A cseheknek legjobban fájt a foguk Wolfra. Az, mielőtt a rendőrök elvitték, irtóztató verést kapott. A verekedésben Suklje és Potocsek, a nagy erejű lengyel paraszt, tüntették ki magukat legjobban.
A hallatlan botrányok kimerítették a Házat, s az ülést szombatra halasztották. Megnyílt 10-kor, véget ért 11-kor. Még pedig nagy botránynyal ért véget. Wolf, három barátja támogatásával becsempészte magát az ülésterembe, a hová egyszerre csak betoppant.
Óriási riadalom támadt. A németek körülvették, hogy védelmezzék, a csehek meg akarták rohanni. Végre jött négy rendőr, hogy nyakon-csipje Wolfot hősies tusa után, szétrongyolt ruhában, vérző arczczal, levitték az útczára, fiakkerbe dugták és fogságba tették.
Badeni bukása napján, vasárnap este bocsátották szabadon. Hanem ezzel a jelenettel a képviselőház ülése is véget ért, s ki tudja, mikor hívják megint össze.

(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. deczember 5.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page