Normál kép: 277_376_pix_Oldal_09_Kep_0002.jpg   Méret: 554x813 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Edhem pasa [Ethem pasa]

Ismertető szöveg: A mostani hadjáratban a törökök fővezérletét Edhem pasára bízták. Neve meglehetősen ismeretlen volt a világ előtt mindaddig, mignem mint a maczedoniai török csapatok parancsnokát küldte a porta Maczedóniába, a hol jóval a háború kitörése előtt a törökök nagyobb haderőt vontak össsze, mert e nyughatatlan országban ismét lázadási mozgalmak mutatkoztak. Világos volt a görög kormánynak az a szándéka is, hogy a lázadást most ő rendezi eddig bolgárok dolgoztak rajta. Edhem pasa tehát nem mint a háború fővezére jutott Maczedóniába, hanem mint katonai parancsnok. Mikor a lázadás Kréta szigetén ismét kitört, akkor tette át főhadiszállását a görög határhoz közel, Elasszonába. Konstantinápolyban kételkedtek sokáig, hogy a görögök háborút indítanak, de arról meg voltak győződve, hogy Maczedonia föllázítására elkövetnek mindent. Edhem pasának a porta még akkor is óvatosságot ajánlott, mikor a görög sereg már a határra vonult, s a trónörökös Larisszába érkezett.
Ismeretes, hogy ápril első napjain szabad görög csapatok törtek be török területre, azzal a szándékkal, hogy Maczedóniát föllázítsák. A határszéli török csapatok azonban visszaverték a betörőket. Erre ápril 14-ikén maga a rendes görög sereg ismételte a betörést, mire Edhem pasa táviratilag kapta meg a parancsot Konstantinápolyból, hogy támadja meg a görögöket és nyomuljon előre Larissza felé. Ekkor következtek a harczok a hegyszorosokban és hágókban. Török- és Görögország közt ápril 16-ikán szakadt meg a diplomácziai összeköttetés. A szorosokban ápril 18 - 19-én tartattak a véres harczok, Edhem pasa ápril 19-én hagyta el Elasszonát s követte a harczoló sereget. A konstantinápolyi hadi tanácsnak kellett minden elhatározását táviratilag bejelenteni, s onnan kapta az utasításokat. A még alig ötven éves Edhemet fiatalnak tartották a teljes bizalomra, s türelmetlenkedtek Konstantinápolyban, a mint a meluni szoros elfoglalása után nem nyomult azonnal Larissza felé. Edhem azonban kellő körültekintéssel bevárta, mig a szorosokon elég török sereg hatol át, s túlnyomó erővel támadhat. Április 23-ikán a konstantinápolyi hadi tanács hirtelen Ozmán pasát nevezte ki a sereg fővezérévé, a plevnai hőst a szultán pedig Edhemnek a ghazi (győző) czimet adta.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. május 9.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page