Normál kép: 001_080_pix_Oldal_27_Kep_0001.jpg   Méret: 747x1131 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Morse-féle táviró gép

Ismertető szöveg: Egyik képünk egy Morse rendszerű teljes táviró - berendezést tüntet fel, melyen a táviratot továbbítani is, átvenni is lehet. A mellette ülő tisztviselőt képünk abban a helyzetben tünteti fel, midőn táviratot továbbít. A továbbításnál a táviratban foglalt betűket, bárminő nyelven legyen is irva a távirat, átfordítja táviró jegyekre s e jegyeket - melyek pontokból és vonásokból állanak - gyorsan kopogtatja le készülékén. E közben ügyelnie kell arra, hogy a gépe le ne járjon, s vezetnie kell az előtte fekvő jegyzőkönyvet, mely mutatja, hogy a táviratokat mikor, minő sorrendben, és hova továbbította. Nagy könnyebbség a továbbítóra nézve, ha minél több nyelvet ért, mert akkor a szavak értelméből a különben el nem olvasható betűkre is rájöhet.
A továbbításnál nehezebb munka a táviratok átvétele. A mint ugyanis a távolban levő táviróhivatal magát bemutatja s átvételre kinálja táviratát, a vevő jelzi, hogy készen van. Felhúzza irókészülékének óraművét, megindítja a gépet, s a papírszalagról leolvasva a Morse-féle távíró-jegyeket, közönséges írással betüről-betüre a táviratlapra írja, figyelve arra, hogy a hivatalos rész, a czím, a szöveg és az aláírás egymástól elkülönítve legyenek. E közben a gépből folyó papírszalagot balkezével tekercsbe göngyölíti, a leírt szavakat megszámlálja, összehasonlítja a hivatalos részben jelzett szószámmal s ha eltérés nincs, az átvett távirat adatait jegyzőkönyvbe beírja feljegyzi a távirat hivatalos részére, hogy melyik dróton, melyik hivataltól, mikor vette át s mindezek valódiságát névaláírásával megerősíti. Azután az átvételt nyugtázza, s hogy az elferdítést lehetőleg elkerülje, visszaad minden számot, kétes szót és nevet, melynek helyességében kételkedik. Ha a továbbító hivatal ezt helyesli, a távirat átvétele be van fejezve. Ha azonban a szavak számára nézve eltérés van, ezt közös eljárás utján kiigazítják oly módon, hogy az átadó tisztviselő előrebocsátja a szavak számát s aztán minden egyes szó kezdőbetűit újból továbbítja. Az átvevő az előtte fekvő táviratból az egyes szavakat, kezdőbetűik után egyenként ellenőrzi s ha oly kezdőbetűt kap, melyre a megfelelő szót nem találja, félbeszakítja az átadót s kényszeríti, hogy a helyesnek talált utolsó szótól kezdve a táviratot ismételje. Ily módon az átvevő, az általa kihagyott szóra rájön s hibáját kijavítja. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1897. január 24.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page