Normál kép: 801_922_pix_Oldal_06_Kep_0002.jpg   Méret: 770x653 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 801_922_pix_Oldal_06_Kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 806x684 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: József Ágost főherczeg és Auguszta bajor királyi főherczegnő esküvője Münchenben. - Auguszta bajor herczegnő szülőháza és lakóhelye Münchenben, a Leopoldstrassén.

Ismertető szöveg: Emlékezetes nászünnepet ült a Habsburg- és a bajor uralkodóház Münchenben, e hó 15-ikén. József főherczeg elsőszülött fia, József Ágost tartotta esküvőjét királyunk unokájával, Auguszta bajor herczegnővel. A nászünnepet, melyen a két uralkodóház tagjai nagy számmal vettek részt, különös fényűvé emelte királyunk jelenléte. A lakodalmi szertartások különben a lehető legzártabb családi körben mentek véghez. A mellőzhetetlen hivatalos személyeken kívül idegen alig volt jelen.
Az említett nap reggelén a főherczegi vőlegény először leendő ipánál jelent meg, hogy nevenapja alkalmából üdvözölje aztán az egész család a palota kápolnájába vonult misére, melynek végeztével a 3. tüzérezred zenekarának tisztelgő zeneelőadását hallgatták meg. Erre József Ágost a királyi palotába ment, honnan, miután a polgári esketést végzendő Crailsheim báró miniszternek egy értékes lakodalmi ajándékot küldött, 9 órakor megint visszatért Lipót kir. herczeg palotájába s átadott jegyesének menyasszonyi ajándékul egy falevélalakú gyémánt fejéket, meg egy hét sor gyöngyből fűzött nyakdíszt. 10 óra után díszkocsik vitték a királyi palotába a jegyespárt, az örömszüléket és Ferencz Salvator főherczeget, a lobogókkal díszített Ludwigstrassén végig, melyet sűrű népcsoportok leptek el. A királyi palotában már készen várták őket az uralkodó herczeg, királyunk Ő Felsége és a többi vendégsereg.
A násznép aztán a trónterembe gyülekezett, hol azonnal megkezdődött az egybeadás szertartása. Először törvény értelmében a polgári házassági eljárás történt, melyet Crailsheim báró bajor állami miniszter végezett, szép beszédet, majd pedig a szokásos három kérdést intézvén a jegyes párhoz. Ennek végesztével a házasságot szentesítő hivatalos okiratot állították ki, melyet tanúkként Lajos és Arnulf herczegek írtak alá. Ez meglévén, a násznép az udvari templomba vonult az úgynevezett fekete termen és fekete lépcsőn át. Elől a vőlegény ment szülei kíséretében, aztán pedig a menyasszony, királyunk és az uralkodó herczeg által vezetve, kiket a többi jelenlevők párjával menve követtek. A násznép és a diplomácziai testület elhelyezkedése után belépett a müncheni érsek, mire a szolgálattevő szertartásmester, Maisen báró, előbb a vőlegényt, aztán a menyasszonyt a főoltár előtti imazsámolyokhoz vezette, s nyomban megkezdődött az egyházi esketés, melyet hatásos beszéd után a szokott módon végzett az érsek.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. november 26.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page