Normál kép: 185_292_pix_Oldal_18_Kep_0001.jpg   Méret: 770x505 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 185_292_pix_Oldal_18_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 4091x2685 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Képek a chicagói villágkiállításból.
Kertészeti pavillon. Tejcsarnok. A nők palotája. Illinois állam kiállítási palotája. A kiállítás épületei madártávlatból nézve. A kormány pavillona. Halászati csarnok. Közlekedési épület. Művészeti palota. Bányászati csarnok. Gépcsarnok.

Ismertető szöveg: Néhány hét múlva, május 1-én, megnyílik a Columbus világkiállítás Chicagóban, Amerika felfedezésének 400-ados évfordulója alkalmából.
A kiállítás főhelyisége a Jackson-park, Chicagónak a Michigan-tó partján elterülő 586 holdnyi új parkja, mely két évvel ezelőtt nagyobb részt még mocsaras vadon volt, jelenleg azonban több millió korona költséggel átalakitott új paradicsom. A kiállítás czéljára foglalták le ezenkívül a tó egy részét s a parktól másfél kilométer távolságra fekvő, a város belsejében levő Washington-parkot (378 hold), valamint a kettőt összekötő széles "Midvay Plaisance" nevű területet. Minden helyet feltöltöttek, átalakítottak, vasutakkal s új csatornákkal láttak el.
A tó felől érkezőnek első pillanatra az óriási kiterjedésű iparcsarnok tűnik fel elefántcsontszínű kőfalaival s 48 oszloppal, melyek az Egyesült-államok egyes államait jelképezik. Előtte a tó partján van a "Szabadság" óriási szobra Gaudenstól. Kissé távolabb van a földmivelési palota fokozatosan emelkedő terraszokra építve s mellette a tóból mesterségesen kiszakított medenczé végén a hatalmas igazgatósági épület 220 láb magas tojásalakú kupolájával s bizarr pompájú díszítésével, melynek falait Amerika fölfedezésére s legfontosabb találmányokra vonatkozó adatok lepik el, míg belsejében a közönség kényelmére rendőri, tűzoltói, orvosi, gyógyszerészi telepek, posta, bank fogadó s más hivatalos helyiségek vannak.
Legelőször a földmivelési, baromtenyésztési csarnokokat látjuk és a 40 hold nagyságú szarvasmarhatelepet. Majd a gépcsarnok mögött a különböző vasúttársaságok közös indóházához érni, melynek közelében van az igazgatósági palota, meg a nagy csatorna, honnan gyönyörű kilátás nyílik a kiállítás különböző részeibe. Nyugat felé haladva a bányászati pavillont s a közlekedési csarnokot látjuk, mely utóbbi a spanyol felfedezők emlékére piros és sárga szinű s igen szép ellentétet képez a szomszéd kertészeti csarnokkal, mely rózsaszínű falakkal és csillogó üvegkupolával van ellátva. Itt lehet bejutni a "Midvay Plaisance" boulevardra, hol az exotikus népek tarka-barka bazárjai s azután az egyes tartományok külön épületei vannak. A tópart déli részén van a képzőművészeti palota és a mexikói épület azték templomot utánzó alakjával.
A kiállítás főépülete kétségkívül a már említett nagy iparcsarnok a tó partján, melynek 30 1/2 a holdat elfoglaló területe közel két kilométer hosszú s tetejét óriási üveg fedél borítja, melyet éjjel pompásan kivilágítanak.
Kilépve a főépület délkeleti sarkán, a nagy medenczét környező oszlopsorozat mellett a földmivelési palotát találjuk, mely igen diszes, joniai oszlopokkal gazdagon megrakott emeletes épület, közepén óriási üvegkupolával. A legközelebbi hatalmas épület a gépcsarnok, mely kivül tele van oszlopokkal és tornyokkal, de belseje lehetőleg egyszerű, három nagy bolthajtás alatt levő csarnok, mely a kiállítás bezártával vasúti mozdony raktár lesz. Tovább menve innen, a már ismertetett igazgatósági palotán túl eljutunk a villamossági csarnokhoz, mely különösen oszloptornáczaival s hatalmas főbejáratával a kiállítás legszebb épületei közé tartozik.
Igen gazdag tartalmú a szomszéd épület is, a bányászati csarnok, mely kora renaisance stylben épült alacsony kupolás sarokpavillonokkal van szerkesztve. Nemcsak a bányatermékeket mutatja be, hanem a bányászatra vonatkozó összes dolgokat is, melyek között a szénbányák óriási mintái s az aranymosás módjainak bemutatása különösen érdekes.
Szomszédos ezzel a Jackson-park nyugati részén a közlekedési csarnok. A csarnok tárgyai a szárazföldi, vizi s légi közlekedő eszközök minden neme, sőt a közlekedésügy múltjának emlékei is.
Éjszakra van a kertészeti pavillon rózsaszínű falaival és sok kupolájával. Minden van itt, Japán törpe fáitól az óriási bambuszfákig, továbbá a különböző vidékek növényzetéig.
Néhány lépésnyire éjszak felé egy veres fedelű, renaissance-stylü nagy palotát látunk gyönyörű virágágyak között ez a nők palotája melyben külön női bizottság rendezése mellett az összes nm munkákra, vonatkozó tárgyak láthatók, itt-ott egyes külön csoportokban rendezve, mint pl. a női korházak, kisdedovók, minta-konyha, stb.
Közelében van Illinois állam palotája, klaszszikus stylu épület hatalmas kupolával s nagy bejárattal. Belsejében az állam különböző termékei vannak külön pedig egy minta iskola-épület.
Igen diszes a tiszta jón stylben épült képzőművészeti csarnok ragyogó kék kupolájával. Az épület belseje és külseje tele van hires művészi remekek utánzataival s a művészet-történelemre vonatkozó rajzokkal.
Távolabb van a halászati pavillon, melyet sajátságosan román-spanyol stylben építettek tarka színekben. A főépület közepén egy nagy vizi-medencze és tíz nagyobb aquarium van élő vizi állatokkal. Ilyen mesterséges tartóban még sohasem volt annyi sok élő viziállat látható egyszerre. Czápa és kardhal is van közöttük. Külön épületben vannak a halászati eszközök s a haltenyésztésre vonatkozó tárgyak.
Innen délfelé haladva az Egyesült-államok palotáját találjuk, melynek nagyszerű nyolcz-szögű kupolája van, de külsője különben meglehetős egyszerű. Annál érdekesebb a belseje, hol a Smithsoni intézet, a pénzverde, a szabadalmi hivatal s hadügyminisztérium külön tanulmányokra méltó történeti kiállításokat rendeztek be, melyben az állam nagyszerű intézeteinek, különösen hadihajóknak, életmentő állomásoknak szép mintáit látjuk s többek közt egy 400 méter nagyságú domborképet az Egyesült-államokról, melyet külön épített karzatokról lehet tanulmányozni.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. április 9.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page