Normál kép: 085_184_pix_Oldal_02_Kep_0002.jpg   Méret: 770x1191 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 085_184_pix_Oldal_02_Kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 1709x2644 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A párisi "Mazas" fogházból
A séta-körönd
Ut a vizsgálati foglyok és elitéltek zárkái között

Ismertető szöveg: Sokszor emlegették a közelebbi napokban Páris nevezetes fogházát, a Mázas börtönt, avval a már világhírre jutott pörrel kapcsolatban, melyet a Panama-csatorna részvénytársaság főemberei és a társaság pénzének elharácsolói ellen indítottak, s folytatnak kímélet nélkül. Itt e börtönben várják sorsuk eldőlését a hires, nemrég még közbecsülésben állott urak, kiket a visszaélésekkel vádolnak.
A "Mázas" börtön a Diderot-boulevardra nyílik, s mint czéljához illik, kőből és vasból készült roppant kiterjedésű épület.
A jövevényeket mindenek előtt a főkapu bal oldalán levő irodába vezetik, hol a szokásos megmotozás, méretes, fényképezés, fürdetés és öltöztetés után számmal látják el s aztán zárkáikba kisérik be. A zárkák nem egyformák. Vannak kényelmesebben berendezett szobák, olyan vádlottak számára, kiket állásuknál fogva erre méltóknak tartanak a közönséges zárka bútorzata egy matraczczal, fehér lepedővel és két gyapot-takaróval ellátott faágy, továbbá asztal, szalmaszék és mosdó-készlet.
A börtön udvarának közepén áll a séta-körönd, negyven, teljesen elkülönített zárkával. Itt a foglyok naponta egy-egy félórát sétálnak, de a nélkül, hogy egymást látnák, vagy egymással beszélhetnének.
Hetenként kétszer fogadhatják a foglyok családjuk tagjait, vagy ismerőseiket. E czélra egy sűrű vassodrony rácsozat által két felé osztott terem szolgál, melynek külön zárkáiban a fogoly ülve vagy állva beszélhet. Minthogy a rácsozat nagyon sűrű és a választó faltól meglehetős távolságban áll, suttogva beszélni nem lehet. A látogatás egy félóráig tarthat. Ellenben védőikkel a vádlottak egy külön e czélra berendezett zárkában tanuk nélkül bármeddig is beszélhetnek.
Az 1850-iki államcsíny első napján a "Mázas"-ban letartóztatott különféle államférfiak, tábornokok s egyéb politikai nevezetességek külön vizsgálati zárkákba jutottak de, midőn aztán a foglyok száma a kétezret is meghaladta, hárman, sőt négyen is szorultak egy szobába.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1893. február 5.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page