Normál kép: 085_180_pix_Oldal_24_Kep_0001.jpg   Méret: 770x1403 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 085_180_pix_Oldal_24_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 902x1644 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A Szabadságharcz-szobor pályaművei: A középső csoportozat Zala pályaművén.

Ismertető szöveg: ZALA GYÖRGY, az aradi vértanúszobor megalkotója, Schickedanz Albert műépítészszel együtt készítette pályamüvét. A művész abból a nézetből indult ki, hogy az emlékműben kifejezésre kell jutnia első sorban annak, hogy Magyarország mai önállósága, sorsa fölött a nemzeti akaratnak teljes érvényre jutása azokon az alapokon nyugszik, melyekért a szabadságharcz magasztos küzdelme folyt. S ama szoros kapcsolat miatt, mely e fényes korszakot alkotmányunk helyreállításával összefűzi, a művész a szobormű felállítására az új országház előtti tért tartotta legalkalmasabbnak s tekintettel a szabadságharcz megörökítni való fontos eseményeire, szélesebb alapon rendezte el müvét. Szobor helyett egy egész szoborcsoportozatot adott. A pályamű az új országház tengelyébe eső s csupán annak egyik homlokzata felé nyitott, egyes átjárókkal ellátott hosszúkás teret tüntet fel. A bejárattal, illetőleg az országházzal szemben, lépcsőzetes alépítményen, hatalmas talapzat emelkedik, melyen a, felvilágosodás szárnyas géniusza áll világító szövétnekkel kezében, jelképezve a szabadság szellemének hatalmát, mely fölrázta s dicső küzdelemre vezérelte a nemzetet. A géniusz hatalmas oroszlánra támaszkodik, a fizikai erő jelképére, mely az önkény ármányos kígyóját tapossa el. A talapzat oldalait a polgári szabadság legfőbb tényezői külön csoportokban környezik. Az első csoport az egyenlőséget, a második a sajtószabadságot, a harmadik a vallásszabadságot, a negyedik a közös terhek megosztását tünteti fel. A talapzat alján Klio trónol, kezében a könyvvel, melyre ez van írva: "1848. 1849. 1867. Alkotmányért. Hazáért." E csoport mindkét oldalán, a körfal alacsony pillérein, párosan elhelyezett kis géniuszok tartanak egy-egy lapot, az egyiken a Hymnus, a másikon a Szózat kezdő soraival.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. márczius 15.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page