Normál kép: 085_180_pix_Oldal_23_Kep_0001.jpg   Méret: 770x1050 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 085_180_pix_Oldal_23_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 996x1358 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Gazdag és szegény. - Jelenet egy kelet-indiai bazárról.

Ismertető szöveg: Nemzetgazdák erősen vitatják s könyveket is írtak arról, hogy a fényűzés mennyit használ a szegényeknek s az ipar fejlesztésére mily rendkívüli hatást gyakorol, mindamellett kétségtelen, hogy az emberi nyomor nemcsak rikítóbb fényben tűnik fel a pazarlással ellentétben, de tényleg ott terjed el leginkább, a hol a dúsgazdagok vannak. Félmüveit népek igénytelenül fölszerelt kunyhóiban, s művelt országoknak a nagy városoktól messze eső falvaiban jóformán egyforma mindenki: szegény, de nem nyomorult nélkülöző, de nem éhező. Ellenkezőleg ott, hol fejedelmi fény ragyog, csaknem elengedhetlenül megjelenik rögtön a sötét társadalmi árny s a világ jelenlegi urainak fővárosában, a sokszoros milliomos Londonban, egész utczasorok vannak, hol száz- és százezernyi tömeg tengődik nyomorultabban, mint a legszegényebb falusi földmivelő.
A fény és árny ezen jellemző találkozásának érdekes példáját mutatja képünk is, mely tulajdonkép csak egy természethű részlet Kelet-India egy bazárjából, de igazsága mellett is megkapóan szónokló hang az emberi társadalom nyomorult voltáról. Itt e keleti országban, melynek kincseire már a Nagy Sándorok sóvárogva tekintettek, pazar fénynyel és a lehető legnagyobb kényelemben él az a műveletlen ember, kit sorsa Nábob fiának teremtett, de mellette ezer és ezer földhöz ragadt koldus van, kik között (a statisztika is így beszéli) évről-évre sokan pusztulnak el éhhalállal. habár Kelet-India arról is híres, hogy ott 20-30 krajczár napi keresetből képes egy egész család megélni.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1891. márczius 8.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page