Normál kép: 681_776_pix_Oldal_21_Kep_0001.jpg   Méret: 770x898 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 681_776_pix_Oldal_21_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 817x953 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Harrison Benjamin, az Egyesült-Államok uj elnöke.

Ismertető szöveg: Harrison Benjámin, a leendő elnök, régi éjszakamerikai családból származik. Ős atyja, a kit szintén Benjáminnak hivtak, egyike volt a "haza atyáinak", vagyis azoknak a férfiaknak, a kik az éjszakamerikai Egyesült-Államok függetlenségi nyilatkozatát ezelőtt száz évvel aláirtak. Nagyatyja, Harrison Vilmos Henrik pedig az Uniónak 9-ik elnöke volt.
Ö maga 1833 augusztus 20-án nagyatyja lakóhelyén, North Bendben, Ohio államban született s Cincinnati mellett a Cary-akadémiában, majd meg Ohio-állam Miami egyetemén, az ohiói Oxfordban végzi tanulmányait, melyek befejeztével Cincinnatiba ment a jogi és államtudományi fakultásra.
Még mielőtt nagykorúvá lett, nőül vette Scott Maryt, egy oxfordi lelkész leányát, kivel kötött házasságából egy fia és egy leánya származott, a kik már szintén családot alapítottak. 1854-ben Indianopolisban telepedett le s csakhamar szerepet kezdett játszani, mint republikánus-párti kitűnő szónok. 1860-ban Indianában a főtörvényszékhez előadónak választották, de a mellett egy Fishback nevű ügyvéddel társaságban ügyvédi irodát is tartott, mely a kezdetben igen szerény anyagi viszonyok közt vergődő, de szorgalmas és rendkívüli becsületességéről ismert embernek szépecskén jövedelmezett.
A fölszabadítási harcz kitörésekor ő is beállt az Unió seregébe s daczára, hogy nem készült erre a pályára, rohamosan haladt elő s még nem volt harmincz éves, mikor osztálytábornoki ranggal visszatért előbbi lakóhelyére s folytatta az ügyvédkedést. Indiana republikánus pártja 1876-ban kormányzójának jelölte ki, de a választásnál megbukott s mint a Portes-Harrison-Fishback ügyvédi czég tagja működött tovább. 1881-ben azonban az Unio szenátorává választatván, azóta jelentékeny szerepet vitt a közügyekben.
Megválasztásától pártja sokat remél, mert széles látkörü, igen munkabíró s kifogástalan jellemű embernek ismerik. Vele együtt Amerikában újra a védvámos rendszer lép életbe, mely még inkább halmozni fogja az Uniónak úgyis túlsókra szaporodott jövedelmeit s nem lehetetlen, hogy a nagy pénzbőség Kanada sokszor tervezett elfoglalásának megkísérlésére fogja csábítani az Egyesült-államokat, a mi természetesen komoly összeütközést idézne elő Angliával.
Ezt a tervet az uj elnök kormányzási pro-grammjában persze nem emliti, ugy is egészen az eshetőségektől függvén annak beváltása vagy abbanhagyása. De kijelenti czélnak, mely felé törekedni akar, a többi közt az egyenes adók leszállítását, a mi az állam nagy jövedelmi fölöslege mellett nem is nehéz dolog a boldog uj világban, melyre e tekintetben a vén Európa államainak irigykedve kell tekinteniök : továbbá a külföldről behozott iparczikkekre a határvámok fölemelését, hogy a belföldi termékek és gyártmányok annál biztosabb kelendőségre találjanak.
A bevándorlás korlátozását, sőt az olcsón dolgozó khinai munkásoknak az Unió területéről való kitiltását, nehogy azok a bennszülött munkások elől elkeressék a kenyeret a még parlagi területeknek a mezőgazdaság számára leendő meghódítását, hogy még olcsóbbakká váljanak a legszükségesebb élelmi szerek a kereskedelmi hajózásnak, a csatornáknak olynemü fejlesztését, hogy az Egyesült-államok fölös gabonája még kisebb költséggel s még gyorsabban legyen szállítható Európa piaczaira s más oly intézkedéseket, melyek a gazdasági téren nyílt hadüzenetnek tekinthetők világrészünk, sőt az egész világ nyerstermelő országai ellen, lenyomván azok termékeinek árát s még nehezebbé tevén azok haszonnal való értékesítését. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1888. november 18.)Benjamin Harrison (1833. augusztus 20. - 1901. március 13.) az Amerikai Egyesült Államok 23. elnöke 1889 és 1893 között.
Nagyapja, William Henry Harrison az Egyesült Államok 9. elnöke, édesapja, John Scott Harrison pedig 1853 és 1857 között Ohio állam második körzetének kongresszusi képviselője volt.
Az amerikai polgárháború alatt belépett az uniós hadseregbe. 1862-től a 70. indianai önkéntes gyalogsági ezred parancsnoka volt. Ez az egység 1864-ig felderítő feladatokat látott el és Kentucky illetve Tennessee állam vasútvonalait őrizte. Harrison egészen a dandártábornoki rangig jutott, majd 1865-ben leszerelt.
1881 és 1887 között Indiana állam szenátora volt. 1901 februárjában hunyt el influenza és tüdőgyulladás következtében. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page