Normál kép: 669_764_pix_Oldal_19_Kep_0001.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Gróf Károlyi Tibor, a képzőművészeti társulat elnöke.
Koller Károly fényképei után rajzolta Angyalffy Erzsi.

Ismertető szöveg: Károlyi Tibor gróf már másodelnök volt, midőn a társulat felvirágoztatása körül oly nagy érdemeket szerzett Ipolyi Arnold püspök helyébe a választmány egyhangúlag elnökké választotta. A társulat jelenlegi elnöke gr. Károlyi György grófnak, az elhunyt koronaőrnek negyedik fia, ki a budapesti egyetemen végzé jog- és államtudományi tanulmányait. A mostanit megelőző két országgyűlési ülésszakon át mint képviselő vett reszt a törvény hozás működésében, az utóbbi cziklusban 1881-ben visszavonult, azonban mint egyik legvagyonosabb magyar mágnásnak a főrendiházban ülése van. Mint kitűnő gazdát ismerik. Szabolcsi birtokain és Mácsán mintagazdaságot folytat s ezenkívül ö vezeti a család osztatlanul hagyott birtokait is. Fiatalabb éveiben, a mozgalmas idők alatt, részt vett a haza függetlenségének visszavívására külföldön szított mozgalmakban is. Tagja volt a Klapkaféle légiónak. A szabad eszmék kultusát mutatja, hogy magyarra fordította Quinet Edgárnak "Szabadság" czimü híres nagy művét. A Károlyi-család nagy levéltára becses okiratainak kiadását is ő intézte, Géresi Kálmánra bízva ezen történeti kútfői irodalmunkra fontos mű sajtó alá rendezését. Műszeretetének bizonysága a mácsai kastély, ízléses diszével és becses képgyűjteményével, melyet folytonosan gazdagít. A művészetek iránti érdeklődésének folytonos tere pedig a képzőművészeti társulat, melynek elnöki teendőit a legnagyobb ügybuzgósággal teljesíti. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. november 14.)Gróf nagykárolyi Károlyi Tibor politikus, országgyűlési képviselő, a főrendiház elnöke. Húsz évesen, 1863-ban testvéreivel hosszabb külföldi körutazásra indult, mely során bejárta többek között Spanyolországot is, de Afrikába is eljutott. Az osztrák-porosz háború kitörésére visszatért Európába és csatlakozott a poroszok oldalán harcoló Klapka György légiójához, ahol Klapka szárnysegédje lett. A háború után Párizsba utazott, ahonnét 1867-ben tért vissza Magyarországra. 1875-től 1884-ig országgyűlési képviselő volt a Szabadelvű Párt színeiben az első két ciklusban az orosházi, majd harmadik ciklusában (1881-1884) a pécskai kerületből. 1894-ben gróf Károlyi Tibor vezetésével társulatot hoztak létre az Ecsedi-láp lecsapolására. Ezután megválasztották a főrendiház örökös tagjává, melynek 1888. október 10-től másod-, majd 1894. szeptember 16-tól első alelnöke, majd 1898. július 17-től 1900. október másodikáig elnöke volt. 1894-ben valóságos belső titkos tanácsosi rangot is kapott. Első képviselővé választásától kezdve hat választási cikluson keresztül tevékenykedett különböző parlamenti bizottságokban, közülük is legtöbbet (három cikluson át) a közoktatásiban. A politika mellett időt szentelt a gazdaságnak és a művészeteknek is. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page