Normál kép: 181_280_pix_Oldal_22_Kep_0002.jpg   Méret: 770x521 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 181_280_pix_Oldal_22_Kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 1646x1114 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Az angol parlament Gladstone nagy beszéde alkalmából.

Ismertető szöveg: Az angol lapok egyhangú tanúsága szerint soha sem volt oly nagy az érdeklődés parlamenti tárgyalás iránt, mint ápr. 8-án, midőn Gladstone benyújtotta javallatait. Habár az angol parlament ülései rendesen délután 4-5 óra között kezdődnek s ez ülés ideje sem volt korábbra téve, igen sokan jelentek meg a képviselők közül már reggel 6 órakor, hogy a szűk teremben helyet biztosítsanak maguknak - mert nincs annyi ülés a teremben, hogy mindnyájan elférjenek - s türelmesen várták meg ott az órákat.
Gladstone fél öt órakor jelent meg a málékkor zsúfolt teremben s a miniszteri padon foglalt helyet Morley János irlandi és Campbell-Bannerman hadügyi miniszterek között. Tudták mindannyian, hogy a hires miniszterelnök nagy beszedet fog mondani a javaslat benyújtásakor, de ö a legnagyobb várakozásokat is felülmúlta. Néhány perczczel belépte után, mely idő alatt a ház folyó ügyeit intéztek el, öt óra előtt huszonöt perczczel kezdett beszélni a parnellisták zajos üdvözlő éljenei között, mely idő alatt körültekintett a telt házon s azután beszélt három óráig s huszonhárom perczig egyhuzamban. S az agg államférfiú ez idő alatt teljes hevében volt, világosan, élénken, itt-ott humorral és határozottsággal beszelt s bar a ház legnagyobb része határozott ellenszenvvel fogadta a benyújtott javaslatot, kénytelenek voltak mindannyian elismerni a szónok nagy tehetségét s az általa felsorolt okok egynémelyikének fontosságát.
Képünk magyarázatára megemlítjük még, hogy a hires szónokkal szemben az ellenzék legkiválóbb tagjai ültek, Hicks-Beach Mihály, Stanley ezredes, Cross Bichard, Hamilton lord, Macdonald, Sir Cross János Balfour az elnöki székhez vezető lépcsők mellett állott, Courtneyval szemben. A miniszteri pad háta mögött ültek Hartington marquis, Sir James Henrik, Chamberlain és Sir Dilke. Bright szokott sarokülését foglalta el a második padnál. A parnellisták egy csoportban az ellenzéki sor negyedik padja körül foglaltak helyet. Mindannyi néma csendben s rendkívüli figyelemmel hallgatta a beszédei Érezték, hogy e nap s e beszéd mily nevezetes esemény Anglia történetében. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1886. április 25.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page