Normál kép: 477_572_pix_Oldal_09_Kep_0002.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Lipp Vilmos

Ismertető szöveg: "A Vasmegyei Közlöny utján, mely szintén Lipp alapítása, már 1871-ben oda hatott, hogy a megyében múzeum-egylet létesüljön, mi az ő fáradhatlan buzgalma folytán csakhamar létesült is, s ma az a vidéki muzeumok között oly előkelő állást foglal el, hogy Trefort közoktatásügyi miniszter figyelmét is felkölté, ki Lippet tanulmányi czélból 1876-ban hosszabb olaszországi útra küldé. Mint a keszthelyi gymnázium igazgatója, hivatalos kötelességei mellett fokozatos kedvvel foglalkozik régészeti tanulmányokkal, s Keszthely környékén ásatásokat eszközöl. Itt ritka szerencse is koronázta fáradozásait egy páratlan gazdagságos terjedelmes nép vándorláskori temetőre találva, melynek kincsei a magyar nemzeti múzeum népvándorláskori gyűjteményeit gyarapították. A temetkező helyről Lipp 303 rajzzal ellátott alapos tanulmányt is irt. Lipp Vilmos mint a vidéki tudományos mozgalmak egyik vezetője, megyéje szellemi színvonalának emelése körül is érdemeket szerzett magának." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 32. sz. augusztus 9.)1858-1859-ben Keszthelyen tanárkodott, 1860-ban Szombathelyre helyeztetett át. 1868 októberében tanári vizsgát tett latin, görög és német nyelvből. 1878-ban bölcseleti doktorrá avatták. 1861-ben felszentelték. 1880 elején Keszthelyre ment igazgatónak. Az archaeológiai és philológiai társaság választmányi tagja volt. A régészet iránti hajlamot benne is Rómer Flóris ébresztette, amidőn őt Szombathelyt többször fölkeresve, a vidék római emlékeit együtt kutatták. A Vasmegyei Közlöny útján, mely szintén Lipp alapítása, már 1871-ben a megyei múzeumegylet létrejöttét szorgalmazta. Trefort Ágoston közoktatásügyi miniszter figyelmét is felkeltette, aki Lippet tanulmányi célból 1876-ban hosszabb olaszországi útra küldte. Hivatalos kötelessége mellett fokozatos kedvvel foglalkozott régészeti tanulmányokkal és Keszthely környékén ásatásokat folytatott, ahol egy páratlan gazdagságú és terjedelmű népvándorláskori temetőre bukkant, amelynek leleteit a Magyar Nemzeti Múzeum népvándorlási gyűjteményébe küldte. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page