Normál kép: 381_476_pix_Oldal_01_Kep_0001.jpg   Méret: 770x1139 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 381_476_pix_Oldal_01_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1000x1479 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Szász Domokos, az erdélyi ref. egyházkerület püspöke

Ismertető szöveg: "Szász Domokos élete pályájának ismertetésénél ama közleményt veszszük alapul, mely a Protestáns Naptára mult évi folyamában megjelent. E forrás szerint Domokos gondos magán neveltetés után 1851-ben lépett be a marosvásárhelyi ref. főtanodába, hol 1853-ban, 15 éves korában tette le az érettségi vizsgát. Fiatal kora miatt ekkor még nem kezdhetve meg a felsőbb tudományok hallgatását, pár évet testvérbátyjánál, Szász Károlynál töltött, ki ekkor kezdi vásárhelyi pap volt. 1855-ben a kolozsvári papnöveldébe lépett s 1859-ben tette le a papi szigorlatot. Még ez évben Nagy Péter kolozsvári pap segédül vette maga mellé s az egyházközség a következő óv tavaszán rendes papjává választotta. Beköszöntő beszédét megtartván, egyházközsége engedélyével külföldre utazott s egy évig a heidelbergi egyetemen több hírneves tanár theologiai és bölcsészeti előadásait hallgatta azután Francziaországban, Svájcz-ban és Németországban körutat tett s meglátogatta a nagyobbhirü egyetemeket" (Forrás: Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 24. sz. június 14.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page