Normál kép: 001_088_pix_Oldal_15_Kep_0001.jpg   Méret: 770x900 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 001_088_pix_Oldal_15_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1015x1187 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Vas Gereben

Ismertető szöveg: A jogi tanfolyam végeztével hazautazott Egerszegre, hol apja időközben kasznári állást kapott. Ezután joggyakornok lett Esterházy herceg főügyészénél Sopronban. 1846-ban jurátus Pesten. Már ekkor a pesti lapokba is írt és Pozsonyba az országgyűlésre ment fel. Ez év végén Vahot Imre meghívta a Pesti Divatlaphoz e lapba és az Életképekbe novellákat és szatirikus rajzokat írt, a Jelenkorba újdonságokat népies lírája s eredeti ötletei népszerűvé tették de kissé el is kapatták. 1847-ben ügyvédi vizsgálatot tett és oklevelében Radákovits névvel szerepel. Ez év végén Győrbe ment és ott ügyvédkedett 1848-ban a Népbarát c. népies lap szerkesztésével bízta meg a kormány. (Vast a kormány sokszor titkos politikai megbízásokban is használta.) Még ebben az évben megnősült, Győr legszebbnek mondott lányát hódította meg. Nemsokára megszületett első gyermekük is. (Forrás: Wikipédia)"A kedvező fogadtatás, melyben dolgozatai részesültek, nagyobb munkák megírására serkenti. Ki annyi jeles apróságot tudott öszeirni, annak nem lehet nehéz ez apróságokból egy nagyobb müvet összeállítani tán igy gondolkozott, midőn 1855-ben regénysorozatának tervével foglalkozott. S ha nem gondolkozott igy, regényei és korrajzai mutatják, hogy igy tett. A nagyszámú és kétségtelenül érdekes adatok, melyeket hányattatásai, bujdosása és önkéntes kóborlásai közben összegyűjtött, öszszehordva vannak inkább regényében, mint feldolgozva. Összetévesztette s felcserélte a czélt az eszközzel. Egy-egy regényében annyira összetorlódnak az adomák, mulattató epizodok, hogy a mü meséje tűnik föl másodrendű dolognak és azt hiszszük, hogy a mese van az adomák és élezek kedvéért. Igaz, hogy ezek nagy része kitűnő: ötletei eredetiek, hasonlatai meglepők, magyarsága, ha pórias is néha, de sohasem mesterkélt és oly zamatos, mint kevés próza-írónknál: ámde mindezek nem nyújtanak kárpótlást a mese hiányos szerkezetéért. Sőt mi több : a vig elemeknek e túlságos felhasználása unalmassá is válik. A ki sok édességet élvez, annak az édesség végre émelygőssé lesz." (Forrás:Vasárnapi Ujság 1885. 32. évf. 4. sz. január 25.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page