Normál kép: 389_488_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: 389_488_pix_Oldal_09_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Auguszta császárné

Ismertető szöveg: "1880 tavaszán emlékezetes örömünnepet ült a trónörökös család. Vilmos herczeg ekkor váltott jegyet Auguszta Viktória schleswig-holsteini her-czegnövel. Tekintettel azonban a menyasszony atyjának 1880 januárban bekövetkezett halálára, a fiatal pár nyilvános eljegyzését egész júniusig elhalasztották. 1881 téli szakának végén a boldog frigy egy házilag is megáldatott. Február 27-en ment végbe a fényes esküvő a berlini régi királyi palota kápolnájában. Az új pár az esküvő után Potsdamba költözött át, a hol Vilmos herczeg befejezvén az első gyalog-testőr-ezrednél szolgálati idejét, az ugyanitt állomásozó testőr-huszárezredbe lépett át, hogy a lovas katonai szolgálatot is elsajátítsa. Az ifjú herczeg nagy kedvteléssel és buzgalommal látott neki a lovas szolgálatnak s az 1883 és 1886 közti időben ezredparancsnoki állásra vitte a porosz testőrségnek e kiválasztott lovas ezredében s csak ez év január 24-én, 29 éves korában hagyta oda e megkedvelt állását, a mikor is vezérőrnagygyá s a 2-ik gyalog-gárdaezred parancsnokává léptették elő." Forrás:(Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 25. sz. június 17.)Auguszta hercegnő liberális eszméi még gyermekkorából származtak a szász-weimar-eisenachi udvar ugyanis híres volt liberális szelleméről. A hercegnőt rendkívüli módon érdekelte a politika, különösen miután sógora, IV. Frigyes Vilmos porosz király került a trónra. Akárcsak a hozzá hasonló eszméket vallók, ő is azt remélte, az új király személyében modern és újító uralkodó került a porosz állam élére. Az olyannyira áhított enyhülés helyett IV. Frigyes Vilmos konzervatív fordulatot vett a kormányzásban, ami végül az 1848-as német forradalomhoz vezetett. A felkelés véres leveréséért a közvélemény az ekkor már trónörökös Vilmos herceget tette felelőssé, aki bátyja óhajára Londonba menekült a nép haragja elől. Auguszta trónörökösné két gyermekével Potsdamba költözött a liberalizmus hívei köré szőtték álmaikat. Elképzelésük szerint a királyt le kellett volna mondatni, Vilmosnak vissza kellett volna utasítani a trónt, ily módon Frigyes herceg lett volna Poroszország királya, melléje pedig édesanyját, Auguszta hercegnőt tették volna meg régensnek. A trónörökösné ez időszakról szóló naplóját később maga a hercegnő semmisítette meg, így nem tudni, ő mennyire folyt bele ezekbe a tervekbe. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page