Normál kép: 189_288_pix_Oldal_20_Kep_0001.jpg   Méret: 770x953 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 189_288_pix_Oldal_20_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 863x1068 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Floquet, a franczia uj miniszterelnök

Ismertető szöveg: "És a Floquet-kabinet beköszöntőjében megmagyarázta, mit ért az alkotmány-revizió alatt. Érti először is az egyház szekularizáczióját. Az előbbi köztársasági kormányok már kivették az egyház kezéből a népnevelést és a tanintézeteket s az állam kezébe tették, mivel a népnevelés az államnak s nem az egyháznak a természetes föladata s mivel a monarkhistáknak még mindig nagy hatalmával szemben, szükségét látták módját ejteni, hogy az iskolákban igazán köztársasági nemzedéket neveljenek. Az egyháznak megmaradtak még a papjai, a templomai. De azokat az I. Napóleon által kötött konkordátum értelmében az állam fizette egész a püspökökig. A radikálisok szerint azonban képtelen dolog az államvallás. Az államnak különböző felekezetekhez tartozó polgárai lehetnek, a kik között az államnak különbséget tennie nem szabad. Vagy minden felekezetet egyformán támogat, vagy egyet sem. Az államnak nincs vallása, s ha polgárainak tetszik egyik vagy másik felekezethez tartozniuk, ez az ő dolguk s ha e hozzátartozás költséggel jár: viseljék ők maguk, ép ugy, mint a hogy egyéb szövetkezetek költségeit is nem az állam, hanem"azok tagjai viselik." Forrás:(Vasárnapi Ujság 1888. 35. évf. 16. sz. április 15.)De nem ért célt, sőt a konzervatív köztársaságiak azzal vádolták, hogy a kommunistákkal cimborál, mire mandátumának letevése után börtönbe vetették és június végéig fogságban tartották. 1872-ben a párizsi községi tanács tagjává, 1876-ban pedig Párizsban képviselővé választották. Floquet a szélső balpárthoz csatlakozott és mint kiváló szónok nemsokára nagy befolyásra tett szert. 1882 január havában a Seine département préfetjévé nevezték ki, mely állásáról azonban nemsokára lemondott. 1885-ben, 1886-ban és 1887-ben ismételten a képviselőház elnökévé választották. 1887-ben báró Mohrenheim orosz nagykövettel megismerkedvén, a kölcsönös tisztelgések alkalmával tanusított magatartásával mintegy elfelejtette az 1867-iki jelenetet és ezzel a kormányképes politikusok sorába lépett. 1888. április 3-án radikális miniszteriumot alakított. Az elnök beleegyeztével az alkotmány reviziójának kérdését is fölvette programjába, ámbár ezen ígéretnek beváltását időhöz nem kötötte. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page