Normál kép: 673_768_pix_Oldal_23_Kep_0003.jpg   Méret: 719x452 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Az akkumulátor különböző alkalmazásai: Közuti kocsi, melyet akkumulátor hajt.

Ismertető szöveg: Ez az akkumulátor voltakép fémlapokból áll, melyeken keresztül hagytuk menni bizonyos ideig az elektromos áramot. A lapok ez által oly tulajdonságot vesznek fel, hogy savas vízbe mártva megnyerjük majdnem egészen azt az elektromosságot, mely rajtok keresztül áramlott. Ez által képesek vagyunk az elektromosságot máshol gerjeszteni, és máshol alkalmazni. A lemezéket a gyárban preparálják. Ott gerjesztik az elektromosságot s keresztülbocsátják a lemezeken. Ezeket azután elviszszük fölhasználtatásuk helyére, s ott savas vízbe helyezzük, hogy a bennök levő elektrikus erő szabaddá váljék, s alkalmazható legyen. A mikor fölhasználtatott, a kiürült lemezek ujakkal cseréltetnek fel, s amazok a gyárba mennek vissza, hogy újra megtöltessenek.
Sőt ezen a módon nemcsak a síneken lehet mozgásban tartani kocsikat, hanem oly járműveket is lehet szerkeszteni, melyekkel tetszés szerint járhatunk szerte, a merre épen tetszik, a nélkül, hogy akár testünk erejét, akár valamely állat izomerejét kellene igénybe vennünk. A megtöltött akkumulátorok az utazó lábánál helyeztetnek el, s egy kicsiny géppel vannak összeköttetésben, melyben az elektromosság hajtó erővé alakul át s mozgásba hozza a kerekeket. A taliga halad a nélkül, hogy látható lenne az erő, a mely hajtja. Egy szabályozó készülék által erősebbé vagy gyöngébbé tehetjük az áramot, a taliga ez által gyorsabban vagy lassabban halad, meg is állithatjuk azonnal, mihelyt elzártuk az elektromosságot. Nemcsak apróbb taligát, hanem nagyobb kocsit is konstruálhatunk ép ilyen módon. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1883. november 25.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page