Normál kép: 001_084_pix_Oldal_05_Kep_0002c.jpg   Méret: 578x773 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Gambetta Toursban lelkesíti a katonákat. (1870. november.)

Ismertető szöveg: Hogy mit tett Toursban, azt a csodatettek közé jegyzi föl a történelem. A reményevesztett nemzetbe mintha egy varázsütésre szállt volna vissza az önbizalom. Hadak termettek elő a földből. Gambetta minden istenadta nap 5000 embert fegyverzett föl és állított ki a csatasikra. Félmilliónál nagyobb sereg került ki a felerészben már ellenségtől megszállott országból, a mellett egy egész tüzérparkot állított föl az elveszett helyébe, ágyukkal, lőszerrel, erődített táborhelyeket, melyekben több százezernyi ujonczokat gyakoroltatott katonának, mielőtt az ellenség elé küldené. Lelkesítő manifesztumokat bocsátott ki a nemzethez, bátorító beszédeket tartott a katonákhoz s hogy emberfölötti volt, a mi erőt kifejtett, annak leghitelesebb tanúsága az a történeti munka, melyet ellensége, a német táborkari iroda a hadjáratról kiadott, mely műnek Gambettáról szóló fejezete hatalmasabb monumentuma az ö dicsőségének, semhogy azt azok, kik Francziaország legjobb fiainak hirdették magokat az ő rovására, s öt ez erőfeszítésért a nemzet megrontójának bélyegezték, megdönteni birnák. Hazáját nem sikerült ugyan megmentenie, de megmentette becsületét. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. január 14.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page