Normál kép: 755_838_pix_Oldal_09_Kep_0002.jpg   Méret: 770x952 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 755_838_pix_Oldal_09_Kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 800x989 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Hajós János

Ismertető szöveg: "Az 1848-dik év, mint okleveles ügyvédet már megkezdett életpályán találta. E politikai mozgalmak első heteiben beválasztatván a városi képviselő testületbe, tevékeny részt vett, mint jegyző és később tanácsos Kolozsvár város ügyei intézésében, a szabadságharcz korszakában egyszersmind a nemzetőrségnél mint főhadnagy, és az Erdélyre nézve felállított országos felebbviteli törvényszéknél előadói minőségben szolgálta a közügyet. A mozgalmak lezajlása után Kolozsvár város közszolgálatában maradt 1861-ig, s ez idő alatti tisztviselői tevékenységének, szeplőtelen jellemének, hazafi érzületének, s a város javára irányzott munkásságának nem egy jelét mutatta föl. Az 1861-ik évi alkotmányos ujjáalkotáskor az újból felállított királyi kormányszékhez szükség levén a közigazgatási ügyekben jártas tisztviselőre, kir. kormányszéki titkárrá neveztetett ki. E munkakörben több irányban tett jeles szolgálatai közt különösen az erdélyi földtehermentesités ügyében kifejtett tevékenységéért, a felség kir. tanácsosi czimmel tüntette ki. Később osztálytanácsossá neveztetvén ki, s az utóbbi időben miniszteri tanácsosi ranggal ruháztatván föl, e minőségben szolgálja ma" (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 50. sz. december 11.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page