Normál kép: 659_754_pix_Oldal_02_Kep_0001.jpg   Méret: 770x787 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 659_754_pix_Oldal_02_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 899x919 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Morócz István

Ismertető szöveg: "Morócz István, az orsz. gazdasági egyesület vezértitkára, a magyar tudományos akadémia tagja, királyi tanácsos, meghalt e hó 10 én, 64 éves korában. Neve országszerte ismeretes a mivelt gazdaközönség közt, mely az elhunyt gazdag ismereteiből oly sok gyakorlati utasítást nyert hírlapok és könyvek utján e jeles gazdasági írótól, ki majdnem 40 évig oly buzgón működött az irodalom ez ágában. Egész élete a tevékeny és hasznos munkáé volt, s derék férfiút, jó hazafit és kiváló szakembert vesztettünk benne. Morócz életrajza lapunk előbbi évfolyamaiban megjelenvén, ezúttal csak a főbb adatokat ismételjük. Hevesmegye Ludas falujában 1817-ben született. Atyja igen képzett gazdatiszt volt, s hajlamai itt fejlődtek, de az orvosi pályára lépett: azonban mint gyakorló orvos is foglalkozott a gazdasági irodalommal. Török János Magyar Gazdájáéban már a 40-es évek kezdetén figyelemreméltó közleményeket irt, s a tervben levő gazdaképző intézet tanárává szemelték ki." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 42. sz. október 16.)A Magyar Tudományos Akadémia 1858. december 15-én levelező tagjává választotta. Mint titoknoknak, hivatalos kötelessége volt a közgyűlési, választmányi és szakosztályi jegyzőkönyvek vezetése, azután az emlékiratok és előterjesztések szerkesztése. Azonban nemcsak mint titoknok, hanem több alkalommal mint pénztárnok is szolgálta az egyesületet, különösen 1878-tól haláláig a pénztárnoki pozíciót is betöltötte. 1851-től 1859-ig az országos szőlőiskola igazgatói teendőit is ő látta el. Nagy súlyt fektetett a gyakorlati szőlészetben kivált a fajelkülönítésre és fajbortermelésre. Kistétényi szőlőjét e rendszer szerint alkotta újra és jó hírű pincét is teremtett. Az egyesületi téren szerzett érdemeiért az országos megyei és vidéki gazdasági egyesületek közül több tiszteleti tagsággal, Hajdúböszörmény városa díszpolgársággal, a király és a kormány 1868. április 23-án a Ferenc József-rend lovagkeresztjével, 1880-ban pedig az egyesület 50 éves örömünnepe alkalmából királyi tanácsossággal tüntette ki.(Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page