Normál kép: 081_176_pix_Oldal_02_Kep_0002.jpg   Méret: 770x938 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 081_176_pix_Oldal_02_Kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 815x993 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Terray Károly

Ismertető szöveg: "A tanügy e férfia, Terray Károly, nemcsak egyszerűen tanár, a tudományok száraz előadója, de a szó legvalódibb értelmében igazi nevelője volt tanítványainak. A jók között sok rossz tanuló vagy tanulni nem tudó tanítvány vezettetett osztályaiba, de kik az tapintatos, ösztönző modora által jó tanulóvá lettek s távozva keze alól, mindig kedvenczei voltak a felsőbb gymnáziumok tanárainak s örömmel fogadtattak mert a Terray tanítványainak minden nehézség nélkül bátran lehetett tovább haladni. Füzetei, melyeket tanítványai kezébe adott, nem voltak száraz kivonatai vagy szolgai fordításai a negyvenes évek latin tankönyveinek. Legtöbbnyire önálló, saját fogalmazásu tanfüzeteket használt. Körmondattana már az 1845-ik évben oly világos, szép és könnyen felfogható modorban s azon idő szerint oly magyarsággal volt irva és a magyar remekírók oly szép és találó idézeteivel illusztrálva, hogy a mai kor irodalmi férfiainak bámulni kell azt a tüneményt, midőn a negyvenes években, úgyszólván a mai kor nyelven látja e férfiút írni és szólani." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1881. 28. évf. 6. sz. február 6.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page