Normál kép: 281_380_pix_Oldal_09_Kep_0001.jpg   Méret: 770x329 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 281_380_pix_Oldal_09_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 2575x1101 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A kolozsvári jótékony bazárból.
Mariseli Oláh fáta. (Papp Kamilla).
Prázsmári szász menyecske. (Gr. Teleki Gézáné.)
Abrudbánya-vidéki oláh falusi biróné. (B. Kemény Endréné.)
Kalotaszegi magyar leány. (Tisza Jolán.)
Fenesi oláh leány. (Kócsi Margit.)
Zalathnai oláh menyecske. (Vajda Ilona.)
Szebeni szász menyecske. (Tisza Ilona.)
Kalotaszegi magyar menyecske. (Veres Sándorné.)

Ismertető szöveg: Ime itt jön egy szép mariséit oláh fáta. (Papp Kamilla, képünkön mindjárt az első alak.) Felső köténye világoszöld, lilaszin csíkokkal s ezekben sárga virágokkal. Ingválla fehér, miniumpiros kivarrással. Derekán csinos piros öv, zöld zsinórzattal. Mellrevalója - oláhosan "gyep tár" - fehér, piros és zöld csokrokkal. Lábán kis szijjas bocskor, kezében hosszú pálcza, nyakán, mellén gyöngysorok piros és kék bogyókkal. A legutolsó szálig oly öltözet, minőt Mariseli körül az oláh leányok viselnek.
Alig nézte meg az ember apróra, jön egy komoly, szende alak : templomba menő prázsmari szász menyecske, kezében imakönyvvel. (Gróf Teleki Gézáné, képünkön a második.) Szoknyája sötét kávészin, mellénye fekete. A szalagok is feketék, csakhogy különféle szinü pettyek láthatók rajtok. Főkötője szintén fekete, vörös és fehér csikókkal. Egész megjelenése szolid, mint egy templomba menő szász menyecskéhez illik.
De im feltűnik mellette a harmadik alak. Azonnal ráismerni benne a bucsini fiatal oláh-asszonykára. (B. Kemény Endréné, képünkön a harmadik.) Bő ujjú ingválla fehér, világos sárga csipkével diszitve. Köténye fekete, de dúsan borítva hímzéssel és aranyrojttal. Szoknyája czitromsárga, kék rojtokkal. Mellénye fehér, sárga, piros és kik csíkokkal, - öve aranyos és ezüstös, feje kaczkiásan be van kötve selyemkendővel.
Most egy kedves kis leány lebben elő s mosolyogva megkínál virággal. Ah, ez magyar lányka, kalotaszegi. (Tisza Jolán, Tisza László képviselő leánya, képünkön balról a negyedik alak.) Kalotaszeg őrizte meg egyikét a legszebb magyar népies nőöltözeteknek. Szoknyája fekete, a "muszulya" - a hogy a köntös felhajtott részét nevezik, - czinóbervörös s kötője ugyanolyan szinü. Mellénye különféle szinü virágokkal van kihimezve. Fején fehér gyöngyös kerek párta, lecsüggő arany szalaggal. Ilyen a bazár virágárus lánya.
Most ismét oláh leánykával találkozunk, de ez ismét más öltözetű, mint az előbbiek. Mert hát más vidékről is való: oláh-fenesi hajadon. (Kocsi Margit, képünkön az ötödik.) Köntöse fekete, köténye kék, piros szegélylyel. Ingválla fehér, piros varrattal, melyen kék- és feketeszemű sűrű gyöngyözet csügg alá nyakáról. Sárga virág betétü piros fejkendője fölött kosarat emel, köcsöggel. Ezután a házi ipar czikkeinek, a fa-farag-ványoknak egy kedves terjesztője következik. Zalatnai oláh menyecske. (Vajda Ilona, képünkön a hatodik.) Köntöse fehér, köténye fekete, rózsaszín virággal. Katrinczája - ha "magyarul" akarnók mondani: "tunikának" nevezhetnők, - pirosas sárga szinü, narancsszinbe hajló. Bő, ujjatlan "ujjasa", melyből kilátszik a fekete varratos ing dudoros ujja, fehér, különböző szinü csíkokkal. Fejkendője fekete, piros virággal. Kezében csinos kis szatyort tart, melyből kilátszik a fehér fakanalak feje.
Ismét egy szász menyecskével találkozunk. Ez is templomba megy, kezében imakönyvvel, mint az előbbeni. A szász nőknek dicséretreméltó tulajdonuk, hogy szeretik a templomot. Ez, ki élőnkbe jön, szebeni szász menyecske. (Tisza Ilona, szintén Tisza László leánya, képünkön jobbról a második.) Köténye fehér, feketével. A szalagok öltözetén tarkák, melle körül dús aranyrojtokkal. Köténye mellett rózsaszín tarkázott kendő csüng le. Szoknyája mogyoró-szin, öve piros, tarkával színezve. Mellénye fekete, meggyszin s zöld szegélylyel. Fején a szászoknál divatos női süveg, mely alól gazdag szalag lóg le egész a bokáig. Gyöngyös nyakáról keskeny szalagon kis tányéralaku ékszer csügg alá kövekkel.
Végül következik egy kalotaszegi menyecske. (Veres Sándorné, képünkön a nyolczadik.) Deli alakján elül felhajtott sötét-szederjes szoknya látható, piros muszulylyal. Kötője zöld, piros szalagszegélylyel. A szalagok közepe virágcsokrokkal van kihimezve. Fejkendöje világos szederjes, virágbetéttel, válláról hosszan szalag lóg alá. Dudoros ingválla himes. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. május 16.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page