Normál kép: 081_176_pix_Oldal_12_Kep_0002.jpg   Méret: 770x1109 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 081_176_pix_Oldal_12_Kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 1831x2636 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Utczai alakok Szent-Pétervárról.
1. Koldusok. 2. Kereskedő szánkája. 3. Köszörűs. 4. Barát és apácza. 5. Rongyszedő. 6. Magán szánka. 7. Sipládás. 8. Urasági inas. 9. Targonczás. 10. Vasúti szállitó. 11. Házaló harisnyaárusnő. 12. Dajka és gyermek. 13. Gyufaáruló fiu. 14. Rendőrök a tolongásban. 15. Narancsárus. 16. Harmincz fok hideg. 17. Halárus. 18. Macska-etető. 19. Tojás-áruló kofa. 20. Napszámos. 21. Játékszer-árus. 22. Levélhordó. 23. Kéményseprő. 24. Ételárus. 25. Városi szánka. 26. Csirkeárus. 27. Tejesasszony. 28. Mosónő. 29. Paraszt. 90. Kereskedő. 31. Kereskedő neje. 32. Utczaseprők.

Ismertető szöveg: Rajzaink nagyrésze Szent-Pétervár piaczi alakjai után készült, az Apraxin-Rinokon vagy Csukin-Dvoron, hol, mint a Sennia-Ploradon is, a szegényebb osztály szerzi be mindennapi szükségleteit, míg egyes piaczok, minő a Gostin-noj-Dvor, már inkább európai jellegűek s rendezettebbek. E tereken találja föl azon utazó, ki nemcsak a nevezetes épületeket s művészi gyűjteményeket keresi, hanem a valódi népéletet is akarja ismerni, mindazt, miből a különben sok tekintetben hasonló nagyvárosok speczialis jellemvonásait is megismerheti. A néptömeg minden egyes ily alakja az idők folyamában külön kaszttá növi ki magát, sajátságos öltözetét, magaviseletét, sőt (legyen szabad e merész állítást is koczkáztatnunk) bizonyos tekintetben arczvonását is örökli egyik a másiktól s szilárdságuk tarkává teszi a nagyvárosok képét s e tarkaság a társadalmi élet fejlődésével mindinkább nagyobb lesz. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. február 29.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page