Normál kép: 001_080_pix_Oldal_22_Kep_0001.jpg   Méret: 770x454 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 001_080_pix_Oldal_22_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1770x1043 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Lelencz-leányok sétája Salamancában.

Ismertető szöveg: Salamancában, midőn a leánygyermekek már eladó kort élnek, minden évben keresztülvezetik őket a város utczáin, hogy a házasulandó férfiaknak alkalmuk nyíljék nőt szemelni ki maguknak közülök.
A leányok csoportja, e különös szokást ábrázoló képünkön épen abban a pillanatban van feltüntetve, mikor a jámbor apáczanénék vezetése mellett és kíséretében kilépnek a kolostor lépcsőházán. A jelenet festői voltát fölötte emeli a jellemzetesség, melyaz arczkifejezéseken látható. Ott egy öreg pápaszemes piperkőcz, a ki szemlét tart az elhaladók fölött, s kire egy idősebb leány veti tekintetét emitt egy félénk leányka, kit épen most szólít meg egy ifjú, fölajánlva neki szivét, kezét a mögöttük jövő félig kíváncsi, félig irigy tekintetet vet a boldogokra, míg a mellettök haladó, ugy látszik, nem gondol a férjhezmenetelre. A kolostorra van függesztve átszellemült tekintete, mint a ki ott keresi üdvét. A leányok némelyike az erkélyeken legelteti szemeit, míg az apáczák mennek csendesen, szenvtelenül, nem tekintve se jobbra, se balra, mint a kiket ez az egész dolog nem érdekel.
(Forrás: Vasárnapi Ujság, 1880. február 1.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page