Normál kép: 751_838_pix_Oldal_12_Kep_0003.jpg   Méret: 770x659 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 751_838_pix_Oldal_12_Kep_0003_nagykep.jpg   Méret: 1698x1453 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A budapesti egyetem sebészeti kórodája.

Ismertető szöveg: A magyar tudomány-egyetem néhány rövid év alatt ime már a harmadik, sőt a könyvtárt is ide számítva, már a negyedik hatalmas és a kor igényeinek megfelelő oly épülettel gazdagítja a fővárost, melyekben a tudomány legújabb vívmányai a czélnak megfelelő alkalmazást nyerve, valódi világitó tornyaivá vannak hivatva válni a tudományosságnak, előhaladásunk, szellemi fejlődésünk és jövendő nagyságunk előbástyáinak azon a téren, melyen ma a nemzetek valódi nagysága keresendő: a kultúra terén.
Első volt a vegytani laboratórium, melynek eszméje és végrehajtása dr. Thán Károlynak köszönhető pár évre rá követte az élettani intézet az Eszterházi-utczában, mely dr. Jendrassik Jenő vezetése mellett jött életre most az egyetemi alaphoz tartozó ama telek-komplexumon, mely az ősz- és Mária utczák s az üllői-ut között terül, már egy harmadik hasonló intézet is működik: a sebész-műtői, sőt már a negyediknek, a boncztaninak épülete is kész ugyane telken, csak belső berendezésén dolgoznak, s tervben van még a belgyógyászati és szülészeti kórod a is, ugy hogy a városnak e része itt az orvostani legnevezetesebb intézeteknek impozáns telepe lesz. (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1877. deczember 23.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page