Normál kép: 273_368_pix_Oldal_07_Kep_0001.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: 273_368_pix_Oldal_07_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Persa temető Teherán mellett

Ismertető szöveg: "Halottas karaván, gondolám magamban, ez ugyan furcsa dolog s bővebb fölvilágositás végett szomszédomhoz fordultam. De ez csak azt kiáltá felém: Siess, siess! s én, a már ugy is eléggé gyötrött szamarat még gyorsabb sietségre nógatván, többi társaimmal együtt nem sokára odaérkeztem a mintegy 40 lóból és öszvérből álló s három arab lovag vezetése alatt haladó karavánhoz, melynek barmaira koporsók valának rakva, s melyeket mi teljes erőnkből elkerülni ügyekvénk. Borzasztó látvány volt az, midőn e lovagok egyikét megpillantottam, kinek orra és szája be volt kötve, s kinek halvány, sápadt arczát a holdvilág még jobban elboritá, de minden kiállhatatlan bűznek daczára meg nem állhatám, hogy egy pár kérdést ne intézzek hozzá. Az arab elmondá, hogy ő e holtakat már tizednapja viszi, de még legalább is húsz napig kell mennie, mig Kerbelába jut, azon helyre, hová e kegyesek, Húszéin iránti szeretetökből, magukat eltemettetni óhajtják. Egyébaránt ez a szokás megvan az egész Persiában s a kinek csak módjában áll, ha a távol Khoraszánban lakott is, Kerbelába viteti magát, hogy ugyanazon földben tétessék örök nyugalomra, melyben a szeretett Imám Húszéin pihen." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1874. 21. évf. 20. sz. május 17.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page