Normál kép: 177_272_pix_Oldal_05_Kep_0001.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: 177_272_pix_Oldal_05_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Aszfalt-burkolat készítése a Kerepesi-uton

Ismertető szöveg: "De ha mindjárt az aszfalt neve minduntalan ajkunkon lebeg is, s az uj burkolattal ellátott utczák csínja és szokatlan látványa leköti is fővárosunk látogatóinak: figyelmét maga az aszfalt nem szűnt még meg kissé rejtélyes anyag lenni közönségünk nagy része előtt, mely szeretne valamit tudni magáról az anyagról is, a melyből utczáink oly kiváló tulajdonságokkal biró burkolata készül. A mai számunkban foglalt rajz, mely ügyes csoportosításban tüntetfelő az aszfaltburkolat készítésének valamennyi kiválóbb mozzanatát, megengedi, sőt föladatunkká teszi, hogy a tárczakeret ruganyos határain belől ezúttal rövid ismertetést adjunk az aszfaltról, s illetőleg az aszfaltburkolatról, a melynek nem épen érdektelen s eléggé viszontagságteljes története van. Osztozik ez utóbbiban minden találmánynyal, a melyek, bármily hasznosak és czélszerüek is legyenek különben, köztudomásúlag csak rövidebb vagy hoszszab idő után vívhatták ki a közelismerés sikerét." Forrás: (Vasárnapi Ujság 1874. 21. évf. 13. sz. márczius 29.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page