Normál kép: 601_672_pix_Oldal_06_Kep_0002.jpg   Méret: 770x508 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 601_672_pix_Oldal_06_Kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 1279x843 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Sirboltok a bécsi Szent-István templom alatt

Ismertető szöveg: "Most ismét egy uj csarnokba jutottunk s a mint az oszlop mellől kiléptem s magam elé világítottam, egészen visszaborzadtam. Egy férfi-alak támaszkodott a falhoz mereven; lábainál egy másik ült összezsugorodva, karjait mellén keresztbe téve s fejét, mely csak lazán függött össze nyakával, oldalvást egyik vállára hajtva; egyik sarokban egy nő guggolt összeesve, meggörnyedve, szintén keresztbe font karokból és a falak mellett ismét mások ültek vagy voltak oda támasztva, és a mint még távolabbra magam elé világitottam, megint mások tünedeztek föl csupa holttestek és múmiák, az egyik nyitott, a másik borzasztóan összeszorított ajkakkal és állkapczákkal, egyik végig nyujtózkodva, másik összehúzódva és csaknem mindnyájan keresztbe tett karokkal, a hogy a koporsóban elhelyezték őket t s mind a legutolsóig eltorzult vonásokkal; de az arczvonások és testalkatok egészen az elborzadásig fölismerhetők voltak, mintha csak tegnap temették volna el őket" (Forrás: Vasárnapi Ujság 1872. 19. évf. 49. sz. deczember 8.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page