Normál kép: 497-556_pix_oldal_12_kep_0001.jpg   Méret: 770x832 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 497-556_pix_oldal_12_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 863x933 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Ipolyi Arnold

Ismertető szöveg: "Néhány évvel ezelőtt a pesti központi papnövelde igazgatójává neveztetvén ki, a fővárosba tette át lakását, s itt a műtörténelem s régiségtan, kedvencz szakmái müvelése és terjesztése körül sokat tett. Nagyszerűmagánygyűjteményét,mely a középkori olasz, német s más festészi iskolák számos becses darabját tartalmazza, tudományosan rendezve állította fel a papnöveldéi épület egyik csarnokában, s e becses kincset az érdeklődő közönség szemléletének megnyitotta, addig is, mig a nemzeti muzeumot gazdagítaná vele. Folytonos részt vett s vesz az akadémia régiségtani s mütörténelmi dolgozásaiban, melyeknek vezérlő s éltető lelke." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 44. sz. október 29.)A Magyar Tudományos Akadémia 1858. december 15-én választotta levelező tagjának (rendessé 1861. december 20-án lett). E közben (1860) Bartakovics Béla egri érsek Törökszentmiklósra nevezte ki plébánosnak és ez évben pápai tiszteletbeli kamarás lett. Közelebb jutva a fővároshoz, élénk részt kezdett venni az akadémia munkálataiban és az archeológiai bizottság megválasztotta előadójává. 1862-ben Kubinyi Ferenc és Henszlmann Imre társaságában Konstantinápolyba utazott, ahol sikerült a Corvina-könyvtár maradványait fölfedezni. 1863-ban egri kanonok lett, 1864-ben pedig a királyi dániai északi archeológiai intézetnek Kopenhágában, a morva-sziléziai császári és királyi társulat históriai osztályának és a tartományi rendek levéltári intézetének tagja. 1865-ben teológiai doktor, 1867-ben borsmonostori apát, a Kisfaludy Társaságnak, tagja, a germán nemzeti múzeum választmányának és az osztrák birodalmi geológiai intézetének levelező tagja. Ez évben a magyar történelmi társulat megalakításában nagy része volt és annak kezdetén harmadik, 1877-től második és 1878-tól első elnöki tisztét viselte. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page