Normál kép: 117-176_pix_oldal_07_kep_0001.jpg   Méret: 770x872 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 117-176_pix_oldal_07_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 873x989 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: B. Perényi Zsigmond

Ismertető szöveg: "Ellenzéki magatartása nem gátolta József nádort, hogy benne a szilárd, elvhü hazafit őszintén ne becsülje; s nem kívánva, nem várva tőle elvei s hazafisága feláldozását, rábírta végre, hogy 1880-ban, midőn a kormány komoly hajlamot kezdett mutatni az alkotmányos útra téréshez, helytartósági tanácsosságot fogadjon el, melyet 1835-ben Ugocsamegye főispánságával cserélt föl, csaknem egyidejűleg a hétszemélyes tábla közbirájává is mozdittatván elő. Ü ez állásaiban is egyesitette a király iránti hűséggel a hazafiasságot s kötelességét mindkét irányban teljesítve, a közbecsülésben egy perczig sem ingott meg. Folvvást a reformpárt hive az 1832-36 és 39-40-ki országgyűléseken az örök váltság, a hűbéri viszonyok eltörlése vagy korszerű szabályozása," (Forrás: Vasárnapi Ujság 1871. 18. évf. 12. sz. márczius 19.)Az első felelős magyar kormány megalakulása előtt az Ellenzéki Kör igazságügy-miniszternek javasolta, míg Batthyány Lajos felajánlotta számára a király személye körüli miniszterséget, de ő ezt nem vállalta. 1848 májusában miniszteri biztosként vett részt az uniót kimondó kolozsvári országgyűlésen. Visszatérése után V. Ferdinánd király az országgyűlés felsőházának másodelnökévé nevezte ki. Megalakulásától kezdve részt vett az Országos Honvédelmi Bizottmány ülésein, majd október 3-án hivatalosan is tagja lett. Ettől kezdve ő képviselte a legfőbb végrehajtó hatalmat gyakorló bizottmányt - a tulajdonképpeni kormányt - a felsőházban. Már eddig is kulcsszerepe volt a felsőház munkájában: az ő sürgetésére fogadták el augusztus végén a hadügyi és pénzügyi törvényjavaslatokat, majd a felsőházi elnök, Mailáth György Bécsbe történt távozása után ő vezette az üléseket. December végén ő javasolta, hogy ne csak a kormány, hanem a működését legitimáló országgyűlés is költözzön Debrecenbe. Formailag továbbra is másodelnök maradt, azonban Majláth távollétében az ideiglenes fővárosban az összes felsőházi ülést Perényi Zsigmond vezette. 1849. április 14-én, a trónfosztás kimondásakor a debreceni nagytemplomban a képviselőház elnökével Almásy Pállal együtt elnökölt a tanácskozáson. Sőt, azon egyértelműen a függetlenség kimondása mellett foglalt állást. A Függetlenségi Nyilatkozatot sietve hagyatta jóvá a felsőházzal és a lehető leggyorsabban Almásyval együtt hitelesítette. Neve a kormányalakítás kapcsán is többször felmerült, azonban Kossuth Lajos mint kormányzó elnök 1849. május 29-étől a Hétszemélyes Törvényszék elnökévé nevezte ki (e tisztét 1849. augusztus 11-éig töltötte be). A felsőház utolsó ülésére - Perényi elnökletével - 1849. május 31-én került sor Debrecenben, Pesten és Szegeden már nem sikerült elegendő tagot összehívni. Mindvégig kitartott az országgyűlés és a kormány mellett, így ő is Aradra vonult. A világosi fegyverletétel után, augusztus 16-án a világosi Bohus-kastélyban Duschek Ferenc pénzügyminiszterrel együtt tartóztatták le a császári hatóságok. Tárgyalása alatt a Függetlenségi Nyilatkozattal való azonosulását és az egész szabadságharcban betöltött szerepét öntudatosan vállalta. Október 24-én Szacsvay Imre képviselőházi jegyzővel és Csernus Menyhért miniszteri tanácsossal együtt végezték ki a pesti Újépület mellett. (Forrás: Wikipédia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page