Normál kép: 373-448_pix_oldal_11_kep_0001.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: 373-448_pix_oldal_11_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Moltke tábornok

Ismertető szöveg: "Hogy a francziákkal szemben miként fognak valósulni Moltke tervei, azt még e pillanatban nem tudhatjuk. A kezdet ugyan majdnem olyan, mint volt 66-ban, de ha a folytatás a mit nem akarunk hinni némileg megközelítené is a sadowai sikert,szerintünk csak azt bizonyítaná, hogy jelenleg Francziaországnak tán igen gyarló hadászai vannak, a kiket kissé elbizottakká tettek az Afrikában, Chinában, Mexikóban a félvad népeken nyert diadalmi babérok. Mert a fővezéri szerep általános lángészt követel ugyan, de azért még a győztes fővezér sem mind nevezhető általános lángésznek.E jellemzést csak az olyan egyéniség érdemli meg, a ki csekély erővel sokkal nagyobbakat ver le, a kinek vezéri képessége egész hadtestek súlyával nyomul a mérlegbe, s a diadal eldöntésében csaknem nagyobb vagy legalább annyi része van az ö szellemének, mint magának az alatta álló seregnek." (Forrás: Vasárnapi Ujság 1870. 17. évf. 32. sz. augusztus 7.)1857. október 29-én vezérőrnaggyá léptették elő, és megbízták, tanulmányozza a porosz királyi haderő vezérkari főnökének hivatali teendőit,[6] és 1858. szeptember 18-án kinevezték a vezérkari főnök tisztségébe. Harminc éven át töltötte be ezt a posztot, három háborúban vezette győzelemre a porosz haderőt. Mihelyt elfoglalta tisztségét, változtatásokat vezetett be a porosz hadsereg taktikai és stratégiai módszereiben, korszerűsítette a hadfelszerelést, az ellátást és a katonai hírközlést. Megújította a vezérkari tisztek képzésének módját, módosította a haderő mozgósításának rendjét. Megszervezte az európai politikai események figyelését és feldolgozását, a lehetséges konfliktushelyzetek előrejelzését, az emiatt szükségessé válható hadjáratok előre történő megtervezését. Keze alól egy korszerű haderővezérkar került ki. Elvei szerint a haderő irányítóinak feladatait és felelősségét világosan meg kell határozni, a hadseregek vezetőinek viszonylagos önállóságot kell adni, a hadjáratokat pontosan meg kell tervezni, az ellenséget be kell keríteni és csatában meg kell semmisíteni, ehhez a külön úton felvonuló hadseregrészeknek egyidőben kell odaérkezniük. Moltke felismerte az ipari forradalom vívmányainak fontosságát. Haditerveiben a nagy létszámú hadseregek mozgósítását és átcsoportosítását már tudatosan a kor legmodernebb szállítóeszközére, a vasútra helyezte. (Forrás: wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page