Normál kép: 373-448_pix_oldal_03_kep_0002.jpg   Méret: 770x879 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 373-448_pix_oldal_03_kep_0002_nagykep.jpg   Méret: 849x969 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: gramont herczeg

Ismertető szöveg: "Gramont azt feleli, hogy kormányától sürgönyt kapott, melyben meg van igérve, hogy Francziaország minden hatalmában álló eszközzel akadályozni fogja a pápai terület invasioját. Néhány nap múlva, a pietnontiak castol-fidardói győzelme után Merode magyarázatot kér a franczia követtől, ki azt feleli, hogy már kérdést tett Parisban, s azt sürgönyözték, hogy a korábbi sürgönyből kifelejtettek egy szót, mely szorint,,Francziaország minden diplomacziai eszközzel Ígérkezett megakadályozni a pápai terület invasioját. Ez eset után nem maradhatott tovább Rómában, s kormánya 1861. nov. 4-kén bécsi követté nevezte ki, s ez álláson a jelen év május 15-kéig maradt meg. Bécsben nagy mértékben megnyerte a felsőbb körök rokonszenvét és bizalmát," (Forrás: Vasárnapi Ujság 1870. 17. évf. 30. sz. julius 24.)Arra számított, hogy barátja és kollegája, Beust osztrák-magyar kancellár segítségével, aki szintén a poroszok ellenfeleinek táborában állott, háború esetén Ausztriának hadisegítésére is számíthat. Midőn 1870. július 6-án a törvényhozó testületben a Hohenzollern trónjelöltség kérdésében Cochery interpellációjára válaszolt, már kilátásba helyezte a Poroszországgal való háborút, melynek kimenetelét illetőleg vérmes illúziókban ringatta magát. Midőn Hohenzollern herceg lemondása következtében a vitás kérdés tárgytalanná lett, Gramont még sem nyugodott meg abban, hanem Benedetti követ által sértő követelésekkel alkalmatlankodott Vilmos királynak, aki ezeket nyugodtan, de határozottan visszautasította. Gramont ezt a tényt csalással élve, a törvényhozó testületben július 15-én olyan színben tüntette fel, hogy a képviselők többsége Franciaország megsértettnek vélt becsületének nevében a hadüzenetet helyeselte. Midőn azonban a csatatérről az első balhírek érkeztek, az Ollivier-kabinet és vele Gramont herceg is augusztus 9-én megbukott, Gramont pedig külföldre menekült, de 1871-ben visszatért Versailles-ba. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page