Normál kép: 333-344_pix_oldal_1_kep_0001.jpg   Méret: 770x923 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 333-344_pix_oldal_1_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 978x1172 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Id. Mailáth György

Ismertető szöveg: "Az ezután következő öt esztendő alatt mint királyi táblai ülnök, s később a magyar királyi udv. kanczelláriánál mint előadó tanácsos működött. Fáradhatlan munkásságának, s mindinkább szaporodó államférfiui gyakorlottságának köszönheté, hogy 1827-ben királyi személynökké neveztetett ki. Hogy Mailáth György eszének, tudományának és jellemének évről évre több bizonyitékát adta, és pedig azon mértékben, amint hatásköre nagyobbodott, arról tanuságot tehet az is, miszerint egy esztendőben, ugymint 1830-ban, neveztetett ki belső titkos tanácsossá, a Szent-István-rend közép-keresztesévé, és Hontvármegye főispánjává. Ugyanazon évben elnökölt először mint királyi személynök a követek táblájánál, mind a kormány, mind a rendek teljes meg-elégedésére, ügyes tapintattal, s határozott, férfias szilárdsággal. 1832-től 1839-ig államtanácsosi minőségben működött Bécsben, s gr. Cziráky miniszterré neveztetése következtében ő lett ország-biróvá, mi nagy örömet s megnyugvást okozott az országban." (Forrás:Vasárnapi Ujság, 7. évf. 28. sz. (1860. julius 8.))Mailáth József septemvir és terjékfalvi Törincsy Kata fia. 15 éves korában a jezsuita rendbe lépett és a rendnek 1773-ban történt feloszlatása után ismét visszatért a világi pályára, bár mély vallásosságát azontúl is megtartotta s maradékaira is átruházta. Elvégezve a jogi tanfolyamot és letevén az ügyvédi vizsgálatot, esküdt lett Hont megyében, honnét Eszterházy herczeg meghívta táblai ügyvédnek 1781-ben az óbudai kamara ügyészévé, 1784-ben királyi ügyigazgatóságbeli ügyésszé nevezték ki. 1786-ban a dunáninneni kerületi tábla ülnöke, az év végén királyi táblai előadó biró. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page