Normál kép: 181-192_pix_oldal_3_kep_0001.jpg   Méret: 770x952 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 181-192_pix_oldal_3_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 989x1223 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A pesti ref. egyház és iskolaépület

Ismertető szöveg: "A helv. hitvallásu protestánsoknak csak e század eleje óta van állandó gyülekezetük Pesten. Ez még 1804-ben alakult ugyan, de a szénatéren álló egyházát csak 1816-ban kezdé épiteni. Az alapkövet József főhg nádor hitvese, Hermina főherczegasszony tette le akkor, de az egyház fölszentelése csak 1830-ban történt s e szerint a pesti ref. egyház az országban a fiatalabak közé tartozik, annál nagyobb dicséretére válik hivei buzgalmának azon örvendetes fejlődés, melyet e gyülekezet egyházi és iskolai ügyei körül a legujabb időkben tapasztalunk. Feltünő mindenesetre, hogy hazánkban, hol a protestantismus mindjárt az első reformatorok idejében, mint tudva van, oly nagy elterjedésre talált s hol daczára ezer viszontagságnak, a régi egyházak száma maig is tetemes, hol a protestánsok száma a 3 milliót meghaladja, a főváros e nemü egyházai csak az ujabbkor szüleményei. Igy a pesti ág. hitv. evangelikusok gyülekezete is csak a mult század végén, temploma e század elején, (1805) a budai evang. község pedig ennél is későbben (1847) keletkezett. Meg van ennek is oka, melyet most vizsgálni nem akarunk, csupán a feltünő tényt akartuk érinteni." Forrás: (Vasárnapi Ujság,7. évf. 16. sz. (1860. április 15.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page