Normál kép: 409-420_pix_oldal_1_kep_0001.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Képaláírás: Csokonai Vitéz Mihály

Ismertető szöveg: "Ezen tanári minőségben Liebig több mint 25 évig müködött, rendkivüli munkássot és szorgalmat fejtvén ki; - megemlitendő, hogy ebbeli fáradozása a belátó okos kormány segitsége által, melly őt minden segéd-eszközzel ellátta, hogy a vegytani vizsgálatokat és kisérleteket, s másoknak abban való oktatását előmozdithassa, igen megkönnyittetett. A kormány bőkezüsége által Liebig képessé lőn, Németországban az első nyilvános vegytani laboratoriumot fölállitani és fölszerelni. Kétségtelen, hogy ez Liebignek egyik legfőbb érdeme. Ezáltal a kicsiny s különben is tekintélytelen egyetem számos évig a vegytani tanulmányok középpontja lőn. A mivelt Európa minden országából tódult ide a fiatalság, hogy részint a vegytanban, részint a gyakorlati életre olly igen szükséges reál tudományokban magát kiképezze. Minden nemzetből voltak itt fiatalok, kik a vegytan további kifejlesztésében résztvettek. A többi közt Anglia volt leginkább képviselve, mellyet a vegytan számára Liebig nyert meg először; sőt amerikaiak sem hiányzottak.." (Forrás: Vasárnapi Ujság 6. évf. 35. sz. (1859. augusztus 28.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page