Normál kép: 049-060_pix_oldal_1_kep_0001.jpg   Méret: 770x968 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Nagy kép: 049-060_pix_oldal_1_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 815x1025 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Kisfaludy Sándor

Ismertető szöveg: "Erdélyben ezredbeli tiszttársai részéről, mint jó családból való mivelt ifju, szíves fogadásra talált s nyolcz hónapi szolgálat után 1793-ban mind ezredénél, mind Zalamegye részéről a magyar kir. testörségnél hadnagygyá lett, s önképzés tekintetéből ez utóbbit választván, állomását Bécsben még azon évben elfoglalta. Itt egészen tanulmányoknak élt az olasz és franczia nyelveket csakhamar magáévá tette s rövid időn tetemes ismeretkörre tett szert. Ismeretségben vagy barátságban állott Bécs minden irodalmi vagy művészeti nevezetességével, a magyarok közt Görög Deme­terrel (bg. Eszterházy Pál nevelőjével), Kerekessel (a "Magyar Hír­mondó," akkori szerkesztőjével) Sándor Istvánnal, Takács Józseffel (Festetich László nevelőjével) és Bacsányi Jánossal az idegenek közt Beethovennel, a hires zeneszerzővel is. Időközben szabadsággal haza rándulván, a badacsonyi szüreten megismerkedék Szegedy Ró­zával, Mező-szegedi Szegedy Pál zalai alispán bájos leányával, (kit költeményeiben Liza név alatt örökített meg), - s keblében élénk hajlandóság támadt a szellem- és kellemdus ifju leány iránt, kinél akkor viszonti rokonszenv boldogító jeleit hitte észrevehetni." Forrás: (Vasárnapi Ujság,6. évf. 5. sz. (1859. január 30.))A testőrség másodkapitánya s közte ízetlenség támadván, több társával együtt a garnizon-ezredhez tétettek át. Növelte Kisfaludy búját egy másik körülmény is: 1794 őszén szabadságát otthon töltötte, és a badacsonyi szüreten megismerkedett Szegedy Ignác királyi tanácsos és zalai alispán leányával, Szegedy Rozáliával, és szíve egész hevével szerelemre lobbant iránta, és a leány szívében is vonzalmat talált. De Itáliába indulása előtt búcsúlátogatást tett, és némi idegenséget sejtett az imádottban. Többszörösen fájt most neki ez az eset, és eltökélte, hogy a véres harcokban a halált keresi. E kedélyállapot tette őt költővé: ebből fakadtak első Himfy-dalai. Rendeltetési helye Milánó volt a több ízben megvert ausztriai had visszaszorította és bekerítette Napóleon. A fellegvár őrsége 1796. június 29-én megadta magát, így Kisfaludy is hadifogollyá lett, és Franciaországba vitték. Jó csillaga Provence-ba vezette, ahol több hónapot töltött Draguignan városában lakott a rue de l'Observance 46. számú házban. A szemközti házban lakó ifjú leány, a művelt Caroline d'Esclapon ismertette meg őt a korabeli francia lírával, ennek hatására kezdett el verseket írni. A történetet Kisfaludy a Francia fogságom című naplójában írta meg. Draguignanban a ház falán kis kerámia tábla őrzi a magyar költő emlékét. (Forrás:wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page