Normál kép: 013-024_pix_oldal_3_kep_0001.jpg   Méret: 770x430 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 013-024_pix_oldal_3_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1564x874 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A váczi uj fegyház

Ismertető szöveg: "Úgy véljük, sok olvasót érdekelni fognak némi részletességek ez ujabbkori intézetről, mellyet noha a , javító" czimet nélkülözi s csak "fegy­háznak" neveztetik, közelebbi megismerkedés után annak szervezetével, in­kább javító, mint fegyintézetnek fog kiki nevezni. Ez intézet is egyik hangos hirdetője a kor humánus szellemének, mellynélfogva a társadalom nem taBzitja ki eltévedt tagját martalékául onveszte s kárhozatának, hanem föladatául tekinti ismét visszaadni azt rendeltetésének, uj embert alkotni a romlott emberből, időt, alkalmat esz­közt, s bőséges segélyforrást adván neki, hogy megjavulhasson, hogy az em­beri társaságnak ismét hasznos tagjává legyen. Az épület, mellyen meglepetéssel pihen a gőzösön utazó szeme, midőn Vácz mellett elhalad, 1755 óta áll, midőn boldogult Mária Terézia királyné nemes ifjak növeldéjeül kezdé építtetni. Ezen eredeti rendeltetése az épü­ letnek nem teljesülhetett, s befejezetlenül meredtek a nagyszerű alapfalak az égnek, egész a legközelebbi időkig, midőn a magas kormány rendeletébő a mult években felépíttetvén, a nagyszerű épület, mint cs. k. fegyház fogadja magába a törvény által elitélt bűnösöket. " (Forrás: Vasárnapi Ujság 6. évf. 2. sz. (1859. január 9.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page