Normál kép: 577-588_pix_oldal_2_kep_0001.jpg   Méret: 770x459 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Nagy kép: 577-588_pix_oldal_2_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 1498x893 Színmélység: 24bit Felbontás: 199dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Nagy-Kőrös főpiacza

Ismertető szöveg: "Első, a mi figyelmünket magára vonta, azon felsőbb rendelet" volt, mellyet a vendéglős sajátkezű aláírásával, az úgynevezett kávéházban olvas­tunk. Azért mondom úgynevezett : mert sokkal közelebb áll az egy közönsé­ges bormérőházhoz, mint kávéházhoz, s csakis egyedül egy tekeasztal, melly a terem közepét elfoglaló, gyanittatá velünk, hogy kávéház lehetne az, a hová beléptünk. E kávéházban tehát a következő tartalmú, különben igen czélszerü felsőbb rendeletet fedeztük fel a falon : Felsőbb rendelet. Mindenkinek tudtára adatik ezennel, hogy ezen kávé­házat csak a legilledelmesebb öltözetben szabad meglátogatni. Annakokáért senki sáros csizmákkal, és semminemű zsíros szűr, guba, vagy bundával bejönni ne merészeljen, nehogy e kávéház becsületében csonkítást szenved­jen. Kelt Nagy-Kőrösön" stb. (a vendéglős aláírása). E rendelet mindenesetre csinosságról és rendszeretetről tett tanúságot. Szemlénket tovább folytatanuók, elhagytuk a vendéglő termét, s a fogadó előtti térre léptünk, honnan a város nagypiaczát környező főbb épületek mindjárt szemünkbe tűntek, és én ellent nem állhattam azon vágyamnak, hogy az előttünk álló ódon református egyházat a kollégiummal, s mellette a szintén sajátságos külsejű városházzal, mint Kőrös városának diszeit, a magamnál levő vázlatkönyvbe le ne rajzoljam. " (Forrás: Vasárnapi Ujság 5. évf. 49. sz. (1858. deczember 5.))


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page