Normál kép: 397-408_pix_oldal_1_kep_0001.jpg   Méret: 750x875 Színmélység: 24bit Felbontás: 200dpi
Normál kép új ablakban 
Normal size picture in a new window

Ismertető szöveg: "Az országgyűlés befejezése után 1827. Mailáth György akkori kir. személynök által itélömesterének neveztetett és igy elvált Pozsonymegyétöl, hol a nagyszombati kórház és az egyházkarcsai templom is, mellyek leginkább buzgó közremunkálata által jöttek létre, fentartják emlékezetét. A személynöki itélömesteri hivatalt nem egészen két évig viselte, mert 1829. az ország nádora által ezen föhivatal itélőmesterévé, és nem sokára azután 1830. január 30-án Ferencz császár és király által a magyar kir. udvari kanczelláriához, udvari tanácsos- és előadóvá mozdittatott elő, és különösen az or­szággyűlési tárgyak előadására jelöltetett ki. " (Forrás: Vasárnapi Ujság 5. évf. 34. sz. (1858. augusztus 22.))Ekkor magyar királyi udvari tanácsos és május 25-én az országgyülési ügyek előadója lett ezen hivatalában részt vett az 1832-1836. és 1839-1840. országgyűléseken, sőt gyakran Erdély legfontosabb ügyeinek elintézésében is. 1830. szeptember 28-án Ferdinánd király koronázásakor aranysarkantyús vitézzé emeltetett. 1833. május 23-án a Szent István rend vitéze s 1846. július 2-án annak kincstárnoka lett. 1848. május 8-án a magyar udvari kancellária megszünvén, az ujonnan alkotott magyar királyi külügyminisztériumban államtanácsossá s első osztályfőnökké neveztetett ki, mely tisztét november 12-éig viselte. Ezután többnyire Pozsonyban és csallóközi jószágán élt visszavonultan. V. Ferdinánd király 1848. május 20-án gyémántgyűrűvel ajándékozta meg. A Magyar Tudományos Akadémia 1830. november 17-én igazgató, 1858. december 15-én tiszteleti taggá választotta. (Forrás: wikipedia)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page