Normál kép: 1856_pix_page_05_kep_0001.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: 1856_pix_page_05_kep_0001_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Tutaj a vízomláson.

Ismertető szöveg: Olvasóink a fentebbi képre tekintve, elszörnyedten fogják mondani : No te szegény góbé, ha még soha el nem vesztél most fogsz elveszni. Pedig se baj ott. Tréfa már ez a mulatság a székelynek. Négy-öt szálfából összekötöznek gúzszsal jó tágon egy tutajt, vagy a hogy a Vágvidéken nevezik talpat; csinálnak neki két kormányrudat s azzal rá eresztik azt az Olt vagy a Maros vizére. Az Olt, meg a Maros vize nem folydogál olyan szép csendesen, mint a mi Dunánk, hanem nyargal mint valami telivér paripa, kanyarogva sziklás völgyeken keresztül, néhol a meredek bérezek ugy összeszorulnak, hogy csak épen a keskeny tutaj számára marad közöttük hely, másutt hirtelen kanyarodik a folyó futása s az odaért tutajt elmerítí a sebes fordulásban. A két székely azért páratlan nyugalommal ül a kormányrudnál s szívogatja kurtászárn pipáját. Mikor azután egy-egy vizomláshoz érnek, mellynek csattogó zúgása messziről hangzik eléjök, oda kormányozzák szépen a tutajt a folyó sodrába, akkor felemelik a kor mányiapátokat s hirtelen a tutaj közepére futva, ott egy keresztbeállitőtt bakba fogózva várják a bekozelgö pillanatot, melly vagy hagyja üket élve, vagy sem. A tutaj a zuhatag szélére érve, egy perczre lassitni kezdi futását, csendesen előrenyomul, ugy hogy félig a levegőben látszik függni; akkor egyszerre alárohan a tajtékzó zuhatagba . . . . A másik perczben azután megint a kormányrudnál áll a két székely, s ha talán kialudt a pipa a nagy esésben, iparkodik megint tüzet csiholni. A part melletti sziklákon iramott, egy egy kereszt van felállítva. A székely j ó l tudja a történetet, a mi Hlyen keresztekhez van csatolva : itt, meg amott tiz, husz székely veszett el a folyóban, a mint az első tutaj fennakadt a zuhatagnál valami kőben, vagy keresztül álló fatörzsben s az utána jövök mind ott törték össze egymást a rajtuk levőkkel együtt; ezt a történetet elmondogatják egymásnak, valahányszor egy oly kereszt előtt elhaladnak sebesen; és ha szerencsésen megjárták az utat, egyet imádkoznak, megint újra kezdik. (Forrás: Vasárnapi Ujság 1986. január 6.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page