Normál kép: vasarnapi_ujsag_1861_05_pix_Oldal_11_Kep_0002.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Nagy kép: vasarnapi_ujsag_1861_05_pix_Oldal_11_Kep_0002_nagykep.jpg   Méret: x Színmélység: Felbontás: ismeretlen
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: A budai magyar népszinház homlokzata (Gerster és Frey épitészek terve szerint).

Ismertető szöveg: "A jelen évben, egy lelkes vidéki szinésztársulat vetődvén Budára, néhány derék polgárnak, s Buda város tanácsának agyában megvillant azon eszme, hogy most, a midőn a testvérváros vagyonával, nem idegen országokból ideszúrt polgármesterek, hanem a lakosság szabadon választott képviselői rendelkezhetnek, használni kellene a drága időt, s megalapitani Budán másodszor is a magyar szinészetet.
A gondolatból terv lett, s rövid két hónap alatt a diszes, kényelmes és igen czélszerüen épült szinház, sept. 14-én valóságosan megnyittatott.
Azon komor s mondhatni ronda kőhalmaznak megmaradt déli vége alakittatott ma át Thalia-templomává. A ház oldala most is a régi, s a bástya-vastag falak tekintete igen ormótlan és barátságtalan: ellenben a készülő homlokzat, mint rajzunk mutatja, az egész környezetnek mosolygóbb külsőt kölcsönöz. Az épület oldalán álló szöglettornyok nem azért vannak ott, mintha az épitész ezen czikornyákkal pusztán csak a homlokzatot akarta volna kiékesiteni: azon nyolc-szögü tornyok belől az ősi fal támaszt ványait rejtik, a mint az ily falakhoz tapadó, s a boltozat erősitése végett felrakott kőhalmazokat a régi épületeken mindenütt feltalálhatjuk.
Ha a krónikák nem csalnak, ezen épület a régi királyi palotának istállóul szolgált, s lehet, hogy a dicső emlékü Mátyás királynak is itt abrakoltatták harczi paripáit 1566-ban Musztafa Szokoli basa laktanyát csináltatott belőle, s mellé épité azon nyolcz szögü tömpe toronynyal ellátott házat, melynek eleje ma már kávéház, a hátulja lakatlan; de legközelebb egészen el fog hordatni, miután épitészi tekintetben épen semmi becscsel nem bir, s csak a palotákra szánt tért foglalja el méltatlanul.
Az uj szinháznak nézőhelye 76 láb hosszu s 46 láb széles; a karzatok karcsu vasoszlopokon nyugszanak; az első emelet 26 páholyt foglal magában, s a karzat oly ügyesen van épitve, hogy a néhány százra menő néző bármely pontról jól láthatja, mi történik a szinpadon. Zártszék van összesen 285; ezen kivül a páholysorok alatt kényelmes karszékek, s ezek mögött az álló helyek vannak.
A nézőhely nyájas, vidám és igen barátságos külsőt mutat: az aranyozás nincs kimélve. A falak fehér fénymázzal vannak be vonva és ékitményekkel dúsan ellátva. A tetőzet remek: gyönyörü virágkoszoruk, s a legigézőbb arabeszkek futnak ott végig, s két helyütt porczellánra festve, virágtömbök ékeskednek. A padok vörös posztóval vannak bevonva; a lánczhid világitására szolgáló gázcsövek meghosszabbittatván, bevezettettek a szinházba, s itt világos fehér lángjaikkal tündéri fényt árasztanak. Az eddigi költségek 35,000 pftra rugnak." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. szeptember 22.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page