Normál kép: vasarnapi_ujsag_1861_04_pix_Oldal_06_Kep_0001.jpg   Méret: 770x677 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Nagy kép: vasarnapi_ujsag_1861_04_pix_Oldal_06_Kep_0001_nagykep.jpg   Méret: 2023x1779 Színmélység: 24bit Felbontás: 299dpi
Kattintson az új ablakban való nagyításhoz! 
Click to enlarge it in a new window!

Képaláírás: Kalocsai főgymnasium.

Ismertető szöveg: "Midőn a mostani kalocsai érsek Kunszt József ur önmgának a nevelés terén tett isméti nagyszerű áldozatát akarjuk ismertetni, a kalocsai gyinnasium - és ezzel kapcsolatban levő - Szent István első apostoli királyunkról czimzett - táp- és nevelőintézetnek rajzát adva, vissza kell kissé a multba pillantanunk, miután e tanintézet, mint ilyen, már elébb is létezett.
Kalocsán először az 1763. évi június 12-én kelt alapitó levelével, gróf Batthyány József akkori érsek alapitott gymnasiumot...
...a tanodák átalános szervezésével a philosophiai tanulmányok is megszünvén ezen intézetben, lőn belőle a régi rendszer szerinti hat osztályu gyinnasium, mely e minőségében egész 1850-ig fönmaradt, ekkor azonban a behozott uj tanrendszer által négyosztályu - ugynevezett algymnasiummá degradáltatott, s csak 1860-ban lőn nagygymnasiummá átalakítva, akként, hogy ezen évben négyosztályu legyen, de évről évre egy-egy osztálylyal szaporittatván, 1864-ben nyolcz osztályra váljék, s egyszersmind táp- és nevelő-intézettel, - convictussal - legyen kapcsolatban.
...
A gymnasialis épület a templommal s udvarterével együtt 1342 négyszeg ölet foglal el, s a volt egyemeletes gymnasialis épület igen csekély részeinek fölhasználásával lőn épitve, a templom egészen ujból emeltetvén. Tervét készité s a kivitelt is vezényelte Zofahl Gusztáv pesti születésü építész, ki ezzel magának szép nevet érdemelt ki s fiatal korát tekintve, jövője iránt örvendetes reményre jogosit. Az épület magában foglal 8 tan- és 7 más nagy termet, 37 szobát, a szükséges mellékhelyiségekkel, s az egész átalakitás és ujraépités, az 1860-ikév tavaszától októberig, akként lőn befejezve, hogy az 1859/60-ik évi tanítás ugyanazon épületben pillanatnyira sem lőn megszüntetve. A templom a legegyszerűbb góth stylben van épitve s a benne levő öt oltár fafaragványainak terve, Lippert István aradi születésű épitész hazánkfiának remekmüve. ..." (Forrás: Vasárnapi Ujság, 1861. július 7.)


   Felvétel a kedvencek közé vagy megosztás másokkal/Bookmark or share this page